Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 4

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
76
lượt xem
5
download

Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS thể hiện được đảo phách trong bài hát. - Qua bài, giáo dục giáo dục HS tình yêu cuộc sống hoà bình II. đồ dùng dạy học: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: reo vang bình minh. - GV đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Gọi 4 HS hát. - GV...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 4

 1. Tuần 4 học hát bài : hãy giữ cho em bầu trời xanh (Tiết PPCT: 4) Nhạc và lời: Huy Trân I. MụC TIÊu: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS thể hiện được đảo phách trong bài hát. - Qua bài, giáo dục giáo dục HS tình yêu cuộc sống hoà bình II. đồ dùng dạy học: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: reo vang bình minh. - GV đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Gọi 4 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài: (2 phút) - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả Huy Trân(SGV trang 17) - Ghi đầu bài lên bảng, Dạo đàn, hát mẫu (1lần). 2. Nội dung bài. a) Tập hát: Bài Hãy giữ cho em bầu - GV treo bảng phụ. trời xanh. (16 phút) - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) C1: Hãy xua tan những mây mù đen tối - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm C2: Để bầu trời tươi mãi một màu xanh theo. C3: Hãy bay lên chim bồ câu trắng - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS
 2. C4: Cho bầy em ca hát dưới trời xanh tập hát từng câu. C5: La la la la la la la la la la; - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. C6: La la la la la la la la la la. - Gọi HS hát cá nhân. ( lời 2 giai diệu và tiết tấu như lời 1 b)Tập hátgõ đệm theo tiết tấu cố định - GV làm mẫu, hướng dẫn HS ( 10 phút) - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ “ Hãy xua tan những mây mù đen tối cùng GV (2 lần). x x x x x x * Chú ý : Tiết tẫu cố định là đệm theo để bầu trời tươi mãi một màu xanh ...” bài hát một cách đều đặn, GV phải x x x xx x làm mẫu cùng để các em cảm nhận. - Dạo đàn, HS hát, gõ theo nhịp đàn. 3. Củng cố dặn dò: (3 phút) Câu hỏi: Em hãy kể tên nhứng bài hát - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. nói về chủ đề hoà bình? - GVnhắc lại tính chất của bài - Nhắc HS về học bài. học hát bài : xoè hoa (Tiết PPCT:4) Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I. MụC TIÊu: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Xoè hoa - HS biết bài Xoè hoa là bài hát dân ca Thái ở Tây Bắc, lời mới của Phan Duy. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài. II. đồ dùng dạy học - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học
 3. Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: (4 phút). - Bài: Thật là hay. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: (2 phút) - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về đồng bào Thái ( Tây Bắc). - Ghi đầu bài lên bảng. 2.Nội dung bài a) Tập hát: Xoè hoa (12 phút) C1: Bùng boong bính boong ngân nga - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) tiếng cồng vang vang. - GV treo bảng phụ. C2: Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng - GVgiải nghĩa từ “ Xoè”,nghĩa “ Múa” C3: Theo tiếng khèn tiéng sáo vang lứng - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) C4: Tay năm tay ta cùng Xoè hoa. - GV đàn giai điệu, bắt nghịp co HS tập hát từng câu. - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. b) Tập hát, kết hợp gõ đệm nhạc cụ. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS ( 15 phút) - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ + Gõ đệm thoe phách: - Gọi 1 nhams hát, cả lớp gõ đệm. “ Bùng boong bính boong ngân nga....” x x x x x + Gõ theo nhịp: - GV làm mẫu hướng dẫn HS thực hiện “ Bùng boong bính boong ngân nga....” - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp x x x gõ đệm + gõ đệm thoe tiết tấu: “ Bùng boong bính boong ngân nga...” - GV hướng dẫn, bắt nhịp, vỗ tay cùng x x x x x x HS ( 1 lần)
 4. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) cụ. - HS nhắc lại tên bài hát - GVnhắc lại t/c của bài - Nhắc HS về học bài. học hát bài : bài ca đi học ( Tiếp theo) I. MụC TIÊu: - tên giai điệu lời 1, HS hát đúng lời 2 của bài hát: Bài ca đi học. - Biết vừa hát vừa gõ đệm, vận động phụ hoạ bài hát. II. đồ dùng dạy học: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời 2 bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy- học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Bài ca đi học.( Lời 1) - GV đàn, HS khởi động giọng. - Dạo đàn, Hs hát lại bài (2 lần) - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài (1 phút) - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. 2. Nội dung bài a) Tập hát: Bài Bài ca đi học (15phút) - Dạo đàn, Hs hát lại lời 1 C1: trường em xa xa...cao cao - GV sửa lỗi
 5. C2: Ngày tháng tới đã...thương yêu. - Dạo đàn, HS hát C3: Đùa nô tung tăng...ca vang. - GV treo bảng phụ. C4: Nhịp bước bước nhanh cô giáo - Chỉ bảng, HS đọc lời ca lời 2 ( 2 lần) đón em tới trường. - GV phân tích về giai điệu và lời ca của lời 1 với lơi 2. - Bắt nhịp, hát cùng HS (1 lần) - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. b) Tập hát, kết hợp vận động phụ hoạ. (12 phút) + Gõ đệm theo nhịp: - GV nêu y/c, dạo đàn, HS hát gõ đệm “ Bình minh dâng lên ánh trên giọt nhạc cụ theo nhịp của bài.(2 lần) x x - GV làm mẫu hướng dẫn HS thực hiện sương long lanh...” - Bắt nhịp, đệm đàn, HS hát nhún theo x x nhịp đàn (2 lần) - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm. ( GV nhận xét từng nhóm) 3. Củng cố dặn dò(3 phút) - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GVnhắc lại nội dung, tính chất của bài hát.Thông qua bài hát,GD tình thương yêu trường lớp bè bạn cho HS. - Nhắc HS về học bài.
 6. Học hát bài: bạn ơI lắng nghe Kể chuyện âm nhạc (Tiết PPCT: 4) I. mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Bạn ơi lắng nghe. - HS biết: Bạn ơi lắng nghe là bài hát dân ca Ba Na (Tây Nguyên) sưu tầm dịch lời: Tô Ngọc Thanh. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài. II. Đồ dùng dạy học - GV: Đàn điện tử, bảng phụ chép bài hát. - HS: Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: em yêu hoà bình. - GV đàn, HS khời động giọng. - Gọi 3 HS hát lại bài. (GVnhận xét, đánh giá tiết mục). B.Bài mới. 1. Giới thiệu bài (2 phút). - GV giới thiệu bầi hát - ghi đàu bài lên bảng,giới thiệu sơ lược vài nét về dan tộc Ba Na (Tây Nguyên) - Dạo đàn,hát mẫu bài hát (2 lần). 2. Nội dung bài a) Dạy hát: Bạn ơi lắng nghe (10') - GV treo bảng phụ, hướng dẫn + Lời 1 HS đọc lời ca (2 lần). C1: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe. - GV hát mẫu, bắt nhịp cho HS hát tập C2: Tiếng dóng suối ngoài xa thì thào. hát từng câu. C3: Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát. - Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần). C4: Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào. - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (1lần). + Lời 2 (4 câu, cùng chung giai điệu - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
 7. và tiết tấu). - Gọi HS hát cá nhân.(GVđộng viên HS b) Tập gõ đệm theo nhịp, theo ). phách của bài (9 phút). + Hát, gõ đêm theo nhịp: - GV nêu yêu cầu,hướng dẫn HS. “ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe - GV hát, gõ mẫu. x x - Bắt nhịp, hát gõ cùng HS.(1 lần). Tiếng dòng suối ngoài xa rì rào…” - Dạo đàn, Hs hát, gõ đệm nhạc cụ(1lần). x x - Gọi một nhóm hát,cả lớp gõ đệm. + Hát, gõ đệm theo phách: (GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện “ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe…” theo các bước trên). x x x x c) Kê chuyện âm nhạc:(8 phút) “ Tiếng hát Đào Thị Huệ” - GV gọi HS đọc chuyện (đọc nối tiếp từng đọan.Đoạn 1: Từ đầu đến..làng xóm. * Câu hỏi: Đoạn 2: Tiếp theo đến hết bài). + Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con gái có giọng hát hay ấy? - GV nêu câu hỏi, HS trả lời, + Đào Thị Huệ đã tra thu cho quê - GV tóm tắt, tiểu kết. hương làng xóm như thế nào? + Câu chuyên đa sẩy ra trong giai đoạn lịch sử nào? 3. Củng cố,dặn dò (2 phút). - GV nêu yêu cầu,HS nêu t/c bài hát. - GV nhắc lại. - Nhận xét giờ học,nhắc HS về học bài.
 8. ôn tập bài hát: mời bạn vui múa ca trò chơi: ngựa ông đã về (Tiết PPCT: 4) I. MụC TIÊu - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất của bài hát: Mời bạn vui múa ca - HS đọc bài đồng dao “ ngựa ông đã về” đúng theo âm hình tiết tấu. II. đồ dùng dạy học - GV: đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Mời bạn vui múa ca. - GV hướng dẫn HS khởi độnh giọng. - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài (1 phút) - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. 2. Nội dung bài: a) Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) ca. - Sửa lỗi cho HS. (10 phút) - Dạo đàn, HS hát( 2lần). - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Gọi Hs hát cá nhân. ( HS nhận xét, GV nhận xét) - GV nêu y/c, dạo đàn cho HS hát, vận b) Tập thể hiện bài hát trước lớp. động theo nhịp và thực hiện phụ hoạ bài (10 phút) hát(1 lần). - Gọi HS lên thực hiện bài trếoc lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca. (HS nhận xét,GVnhận xét từng tiết
 9. mục). - GV hướng dẫn HS tập đọc, gõ đệm c) Trò chơi: “Ngựa ông đã về” theo tiết bài đồng dao. ( 8 phút) - Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm đọc bài *Tập đọc câu đồng dao theo tiết tấu nhóm gõ đệm theo tiết tấu của bài. ................................................................................................................................................... Nhong nhong nhong ngựa ông đa về - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài hát. (SGV trang 15) - GV nhắc lại nội dung bài học, dạo đàn 3. Củng cố dặn dò (2 phút) cho HS hát lại bài hát.(1 lần) - Nhắc HS về học bài. Tập đọc nhạc: Bài tập cao độ và tiết tấu (Tiết 4, CT buổi 2) I. MụC TIÊu: - HS đọc đúng cao độ, các nốt trong bài tập đọc nhạc. - Đọc đúng tên , vỗ tay đúng theo tiết tẫu của bài tập. II. đồ dùng dạy học: - GV: Kèn Melodion. Bảng phụ chép bài tiết tấu. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: (4 phút). - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) Bài: Kết đoàn. - Gọi 4 HS lên hát trước lớp.
 10. - GV nhận xét, đánh giá tốp ca. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng 2. Nội dung bài: a) Bài tập cao độ : (15 phút) - GV nêu y/c, HS nhận xét bài nhạc - Nhịp 2/4 - Cao độ gồm: Đô; Rê; Mi; Son. .................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ .................... - Tiết tấu gồm: Móc đơn, nốt đen, nốt trắng - GV thổi kèn, HS đọc thang âm theo kèn - GV thổi kèn bài tập cho HS nghe (2 lần) - Đọc mẫu(1 lần) - Nêu y/c, HS tự đọc - GV chỉ bảng, HS đọc bài, GV sửa lỗi - GV thổi ken, HS đọc cùng kèn(2 lần) - Gọi từng nhóm đọc. b) Tập thể hiện tiết tấu (13 phút) - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ tiết tấu + Tiết tấu: - Bắt nhịp, chỉ bảng, HS đọc, vỗ tay theo 2 hình nốt (2 lần) 4 .................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... ....................... - Gọi từng HS đọc, vỗ tay theo tiết tấu - HS thực hiện cá nhân. ( HS, GV nhận xét) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - Nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về học bài.
 11. ôn tập bài hát: Bốn phương trời (Tiết 4, CT buổi 2) I. MụC TIÊu: - HS hát giai điệu, thuộc lời ca của bài hát. - Tiếp tục tập cho HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu, theo nhịp của bài. II. đồ dùng dạy học: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Bốn phương trời. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài.(1 phút) - GV giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài lên bảng. 2. Nội dung bài. a) Ôn tập bài hát: Bốn phương trời - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) (12 phút) - GV đàn giai điệu sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát lại bài (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Gọi HS hát cá nhân. (HS nhận xét, GV nhận xét, sửa lỗi) b) Tập hát, kết hợp gõ đệm nhạc cụ. (15 phút) + Gõ đệm thoe tiết tấu: - GVnêu y/c, HS nhắc lại cách gõ theo “ Bốn phương trời ta về đây chung tiết tấu. x x x x x x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ
 12. vui...” - GV nêu y/c, HS gõ nhẩm theo tiết tấu x x - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm (1lần) + Gõ theo nhịp: - HS nhắc lại cách gõ theo nhịp “ Bốn phương trời ta về đây chung...” - GV dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ(2 lần). x x x - Gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm - GV nêu y/c, dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp của bài (2 lần) - Gọi 1 nhóm lên hát trước lớp. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nhắc lại tên bài hát - GVnhắc lại t/c của bài - Nhắc HS về học bài. Tập phụ hoạ bài hát (Tiết 4, CT buổi 2) I. MụC TIÊu: - HS tập được một số động tác phụ hoạ bài hát : Mùa xuân tình bạn. - Thể hiện bài hát một cách sinh động trước lớp. - HS vui vẻ, hào hứng tham gia hoạt động văn nghệ của lớp. II. đồ dùng dạy học: - GV: Đàn điện tử. III. các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Mùa xuân tình bạn. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới:
 13. 1. Giới thiệu bài:(1 phút) - GV giới thiệu bài học - Ghi đầu bài lên bảng. 2. Nội dung bài: a) Tập động tác phụ hoạ bài hát: - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) Mùa xuân tình bạn (16 phút) - Hát mẫu, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát lại bài, vừa hát vừa gõ đệm nhạc cụ theo nhịp của bài (2 lần) - GV chia lớp làm 4 nhóm, nêu y/c, phân vị trí tập cho từng nhóm. - Gợi ý đông tác phụ hoạ theo nội dung lời ca của bài hát. - HS tìm động tác phụ hoạ bài hát, GV quan sát, gợi ý giúp đỡ HS. b) Tập thể hiện bài hát trước lớp. - Từng nhóm lên trình bày bài hát trước lớp (12 phút) (HS nhận xét, GV nhận xét, động viên HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nhận xét, rút kinh nghiêm giờ học - Nhắc HS về học bài. Xem đĩa ca nhạc (Tiết 4, CT buổi 2) I. MụC TIÊu: - Qua hoạt động xem đĩa ca nhạc "Em là bông hồng nhỏ" HS biết thêm một số kỹ năng cơ bản khi thực hiện một tiết mục văn nghệ. - HS học được một số động tác phụ hoạ bài hát. - Giup HS mạnh dạn, tự tin hơn. II. đồ dùng dạy học: - GV: Đầu đĩa Video. Đĩa ca nhạc " Em là bông hông nhỏ"
 14. III. các hoạt động dạy – học: - GV ổn định tổ chức lớp . - GV nêu yêu cầu của tiết học. - Bật đĩa cho HS xem. - GV nhận xét giờ học và nêu câu hỏi cho HS về nhà suy nghĩ: + Xuân Mai đã thực hiện các bài hát như thế nào? + Em đã học được những điều gì sau khi xem bạn Xuân Mai biểu diễn.
Đồng bộ tài khoản