ÂM NHẠC - EM YÊU HOÀ BÌNH (tiết 2 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
249
lượt xem
10
download

ÂM NHẠC - EM YÊU HOÀ BÌNH (tiết 2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs hát đúng và thuộc bài Em yêu hoà bình. -Qua bài hát, giáp dục các em lòng yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÂM NHẠC - EM YÊU HOÀ BÌNH (tiết 2 )

  1. ÂM NH C EM YÊU HOÀ BÌNH (ti t 2 ) L p: 4 I-M c tiêu: -Hs hát úng và thu c bài Em yêu hoà bình. -Qua bài hát, giáp d c các em lòng yêu hoà bình, yêu quê hương t nư c. II- dùng d y h c : - B ng ph ,tranh nh phong c nh quê hương t nư c. III-Ho t ng d y và h c; Th i Giáo viên H c sinh gian 5 phút 1 Bài cũ:
  2. -G i tên các n t nh c trên -1 hs lên b ng c tên khuông?. các n t nh c trên khuông ,gv ã treo trên b ng. -Vi t tên khuông nh c có khoá Son các n t nh c sau: -1 hs lên vi t tên 12 khuông nh c có khoá Son các + ô , Rê , Mi v i hình n t phút n t: ô , Rê , Mi. en. -1 hs lên hát bài Qu c -Hát bài Qu c ca Vi t Nam. ca . +Gv nh n xét ,ghi i m. 2 Bài m i: Hs m sgk. -Gi i thi u –ghi bài hát. Gv treo tranh, t câu h i v b c tranh liên h v i bài hát Em yêu hoà bình. -Gv nêu n i dung c a bài hát. -Gv gi i thi u tên tác gi : - 1 hs c l i ca , c Nguy n c Toàn. l p c th m theo. * Ho t ng 1: D y bài hát -Hs hát t ng câu theo
  3. 14phút :Em yêu hoa bình. hư ng d n c a gv. -Nghe hát m u. -G i 1 hs c l i ca rõ ràng, di n c m bài hát trong sgk. -Gv d y hát t ng câu. 4 phút +Câu hát 1:Em yêu hoà bình …Vi t Nam. -Hs hát n i ti p 2 câu , +Câu hát 2: Yêu t ng g c a 3 câu , 4 câu…. n h t bài … ư ng làng. hát. +Câu hát 3: Em yêu xóm làng -Hs v tay theo ti t t u …..l n. ,nhìn pa-nô treo trên b ng. +Câu hát 4: Yêu nh ng…..l i -Hs hát theo t , theo ca. nhóm.(1 l n) +Câu 5: Em yêu dòng sông -Hs hát cá nhân. (6 hs ) ……th m. -L p nh n xét +Câu hát 6: Dòng nư c êm trôi ……sa. -Hs hát k t h p gõ m theo ti t t u l i ca.và gõ m
  4. +Câu hát 7:Em yêu cánh ng theo phách.(2 l n ) ……lúa. +Câu hát 8:Gi a ám -Hs hát lai bài 2 l n.k t mây…bay xa. h p gõ m. -3 -4 hs k bài hát v -Gv hư ng d n hs v tay theo ch hoà bình. hình ti t t u.(treo pa-nô) + Hoà bình cho bé. *Ho t ng 2: Luy n t p. + B u tr i xanh. -Luy n t p theo t ,nhóm. + Ti ng chuông và -Luy n t p hát cá nhân. ng n c . -Nh n xét, tuyên dương. +Chúng em c n hoà bình. *Ho t ng 3:Hát k t h p gõ m. -Hs l ng nghe và ti n hành chơi. -C l p hát k t h p gõ m theo ti t t u l i ca. -Nhóm khác nh n xét. -C l p hát k t h p gõ m theo phách.
  5. 3 C ng c : -C l p hát l i bài 2 l n k t h p gõ m theo ti t t u l i ca, theo phách. -Y/c hs k 1 s bài hát v ch hoà bình. Trò chơi: Ai hát dúng và hay hơn. +Gv ph bi n cách chơi và th i gian. -Nhóm 1 hát – Nhóm 2 gõ ti t t u theo l i ca và ngư c l i. -Dãy A gõ m theo phách.- Dãy B hát theo gõ m c a dãy A. Gv nh n xét ,tuyên dương. -Nh n xét ti t h c.
  6. - Giáo d c lòng yêu hoà bình , yêu quê hương t nư c. -V hát thu c bài Em yêu hoà bình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản