Âm nhạc lớp 2 - Học Hát Bài: Chim Chích Bông

Chia sẻ: panasonic1209

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết Bình.

Nội dung Text: Âm nhạc lớp 2 - Học Hát Bài: Chim Chích Bông

Tiết 26:

Học Hát Bài: Chim Chích Bông

(Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát

đều giọng, to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ

Nguyễn Viết Bình.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay

ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chim Chích Bông

- Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của - HS thực hiện.

bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 - HS thực hiện.

đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của

bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài - HS thực hiện.

hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và - HS chú ý.

giai điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo - HS thực hiện.

nhịp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết - HS thực hiện.

tấu của bài

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát - HS trả lời.

do ai viết + Bài :Chim Chích

Bông

+ Nhạc :Văn Dung

+ Thơ: Nguyễn viết

Bình.

- HS nhận xét: - HS nhận xét
- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của

bài hát

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước - HS thực hiện

khi kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, - HS chú ý.

nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong

giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản