Âm nhạc lớp 2 - Ôn Tập Ba Bài Hát: Trên Con Đường Đến Trường, Hoa Lá Mùa Xuân -

Chia sẻ: panasonic1209

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 3 bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Ôn lại các bài đã học.

Nội dung Text: Âm nhạc lớp 2 - Ôn Tập Ba Bài Hát: Trên Con Đường Đến Trường, Hoa Lá Mùa Xuân -

Tiết 25:

Ôn Tập Ba Bài Hát: - Trên Con Đường Đến Trường.

- Hoa Lá Mùa Xuân

- Chú Chim Nhỏ Dễ ThươngI/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 3 bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát

đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Ôn lại các bài đã học.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay

ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Trên Con Đường

Đến Trường.

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.

nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai - HS trả lời.

sáng tác? + Bài :Trên Con

Đường Đến trường.

+ Nhạc : Ngô Mạnh

Thu

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.
- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát

* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Hoa Lá Mùa Xuân - HS thực hiện.

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Hát đồng thanh

nhiều hình thức. + Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên nhận xét: - HS trả lời.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai + Bài :Hoa Lá Mùa

sáng tác? Xuân

+ Nhạc : Hoàng Hà

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chú Chim Nhỏ Dể

Thương.

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.

nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc - HS trả lời.

của nước nào? Lời do ai viết? + Bài :Chú Chim

Nhỏ Dể Thương

+ Nhạc :Pháp.

+ Lời : Hoàng Anh

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ - HS thực hiện.

Thương một lần trước khi kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, - HS chú ý.

nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong

giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản