Âm nhạc lớp 3 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Bài Ca Đi Học - Đếm Sao - Gà Gáy

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
201
lượt xem
7
download

Âm nhạc lớp 3 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Bài Ca Đi Học - Đếm Sao - Gà Gáy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Âm nhạc lớp 3 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Bài Ca Đi Học - Đếm Sao - Gà Gáy

  1. Ôn Tập Ba Bài Hát: - Bài Ca Đi Học - Đếm Sao - Gà Gáy
  2. I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
  3. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: On tập bài hát: Bài Ca Đi Học - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát - HS trả lời: do ai viết? + Bài :Bài Ca Đi Học + Nhạc sĩ: Phan Trần Bảng - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét:
  4. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm Sao - HS thực hiện. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều + Hát đồng thanh hình thức. + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên nhận xét: - HS trả lời: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát + Bài :Đếm Sao do ai viết? + Nhạc sĩ: Văn Chung. - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
  5. * Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Gà Gáy - HS thực hiện. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều + Hát đồng thanh hình thức. + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên nhận xét: - HS trả lời: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca dân tộc + Bài :Gà Gáy nào? Lời của bài hát do ai viết? + Dân Ca Cống + Nhạc sĩ:Huy Trân. - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
  6. * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát Bài Ca Đi Học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. -HS ghi nhớ. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đồng bộ tài khoản