Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Hát Mừng - Tre Ngà Bên Lăng Bác

Chia sẻ: civic123

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Học sinh đọc đúng cao độ và ráp được lời bài TĐN số 6. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.

Nội dung Text: Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Hát Mừng - Tre Ngà Bên Lăng Bác

Ôn Tập Hai Bài Hát: - Hát Mừng


- Tre Ngà Bên Lăng Bác


Ôn Tập: TĐN Số 6
I/Mục tiêu:


- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát.


- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,

to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.


- Học sinh đọc đúng cao độ và ráp được lời bài TĐN số 6.


II/Chuẩn bị của giáo viên:


- Nhạc cụ đệm.


- Băng nghe mẫu.


- Hát chuẩn xác bài hát.


III/Hoạt động dạy học chủ yếu:


- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.


- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.


- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hát Mừng


- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện.

hình thức.
+ Hát đồng thanh


+ Hát theo dãy


+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:
- HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân Ca dân
- HS trả lời:
tộc nào?Lời của bài hát do ai viết?

+ Bài :Hát Mừng


+ Dân ca Hrê.


+ Nhạc sĩ:Lê Toàn

Hùng.
- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét


- Giáo viên nhận xét:


- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.


* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Tre Ngà Bên Lăng Bác.


- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều

hình thức.

- HS thực hiện.


+ Hát đồng thanh


+ Hát theo dãy
- Cho học sinh tự nhận xét:

+ Hát cá nhân.
- Giáo viên nhận xét:

- HS nhận xét.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát

do ai viết? - HS chú ý.


- HS trả lời:


+ Bài :Tre Ngà Bên
Lăng Bác


+ Nhạc sĩ: Hàn Ngọc

Bích..
- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS nhận xét
- Giáo viên nhận xét:


- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.


* Hoạt động 3: TĐN Số 6: “Chú Bộ Đội”


- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút.


- Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 6 kết hợp - HS thực hiện.

vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN.
- HS thực hiện.

- Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại.


- Giáo viên nhận xét.
- HS thực hiện.

* Cũng cố dặn dò:


- Cho học sinh hát lại bài hát Hát Mừng một lần trước khi
- HS thực hiện
kết thúc tiết học.


- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc - HS thực hiện.

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần

chú ý hơn.

- HS chú ý.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
-HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản