ÂM NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC số 3

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
7
download

ÂM NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Học sinh đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3. Cùng bước đều. +Tập đọc nhạc diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu. + Giáo dục HS yêu thích âm nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÂM NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC số 3

  1. ÂM NH C T P C NH C s 3 I / M C TIÊU : +H c sinh c úng giai i u, ghép l i ca bài T N s 3. Cùng bư c u. +T p c nh c di n c m, th hi n tính ch t m m m i c a giai i u. + Giáo d c HS yêu thích âm nh c. II/ CHU N B : + B n nh c Cùng bư c u. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: C l p hát bài Khăn quàng th m mãi C l p hát. vai em. 2 Bài m i: GV: gi i thi u bàiT N. HS nh c l i .
  2. Bài T N s 3 có tên Cùng bư c u tác gi Ph m Kim. GV treo bài T N lên b ng. H i: Em nào có th nói tên các n t +HS tr l i nh c có trong bài T N ? GV ch vào t ng n t trong bài c l p nói tên n t nh c. +HS nói tên n t nh c. GV gõ ti t t u. G i HS gõ . c l p nh n xét. +HS l ng nghe. GV v a nói tên n t nh c v a gõ ti t 1 –2 HS gõ l i t u. GV hư ng d n t p c nh c t ng câu. HS t p c t ng câu. G i vài HS c l i GV s a nh ng ch sai. HS c. G i 2 HS khá c HS c c bài. 1 n 2 HS khá c c bài. l p nh m theo. GV chia l p làm 2.n a l p c nh c ,n a l p ghép l i. 3 C ng c , d n dò: +T ng t ,t ng bàn c nh c. Yêu c u HS c nh c di n c m th
  3. hi n tính ch t m m m i c a giai i u. +Cá nhân c Nh n xét , tuyên dương. .
  4. CHÍNH T NGƯƠI CHI N SĨ GIÀU NGH L C I / M C TIÊU: + Nghe - vi t chính xác, vi t p o n văn Ngư i chi n sĩ giàu ngh l c. + Làm úng bài t p chính t phân bi t tr / ch hay ươn / ương. II / CHU N B : + B ng ph . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 / Ki m tra bài cũ: 2 HS lên b ng vi t. G i HS vi t l i 4 câu t c ng -T t g hơn t t nư c sơn - X u ngư i p n t. Mùa hè cá sông, mùa ông cá b . Trăng m còn t hơn sao
  5. GV nh n xét. D u r ng núi l còn cao hơn i L p nh n xét. 2 Bài m i:Gi i thi u GV ghi lên b ng HS nh c l i . Hư ng d n vi t chính t : G i HS c o n văn trong SGK. 1 HS c. H i: o n văn vi t v ai? +Vi t v ho sĩ Lê Duy ng. +Câu chuy n k v Lê Duy ng có gì + Lê Duy ng ã v b c chân dung c m ng? Bác H b ng máu ch y t ôi m t b thương c a mình. +qu t máu,tri n lãm, mĩ thu t.,b o H i : Trong bài có nh ng t nào khó tàng. vi t d sai? +HS vi t b ng con. +HS vi t vào v . +GV c , HS vi t. +HS trao i v ch m. +GV ch m m t s v . +GV nh n xét. Luy n t p: G i HS c bài 2a.
  6. GV treo b ng ph vi t s n. 1 HS c. Yêu c u HS thi ti p s c, m i HS i n + Các nhóm thi ti p s c. 1t . GV nh n xét, k t l i gi i úng. +Trung Qu c, chín mươi tu i, trái núi, ch n ngang, chê cư i ,ch t, cháu ch t, truy n nhau, ch ng th , tr i , trái núi. 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ch vi t c a HS. D n v nhà k l i truy n Ngu Công d i núi cho gia ình nghe và chu n b bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản