American headway 2

Chia sẻ: dienguyen

Quyển sách American Headway đang được sử dụng để giảng dạy Anh văn ở Việt Nam như ở một số trường Đại học, Cao đẳng. Nguồn gốc từ Mỹ vì chúng ta giao tiếp với người Mỹ nhiều hơn là người Anh. Bao gồm 4 cuốn: American Headway 1, American Headway 2, American Headway 3, American Headway 4 có audio CD kèm theo để luyện nghe.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản