Ẩn các chương trình Windows đang chạy và kích hoạt các cửa sổ

Chia sẻ: alone

Ẩn các chương trình Windows đang chạy và kích hoạt các cửa sổ Khi làm việc với nhiều chương trình và mở nhiều cửa sổ cùng một lúc, chắc chắn người dùng sẽ muốn ẩn một số ứng dụng hoặc một số chương trình mà họ đang không sử dụng. Có thể người dùng đang làm việc trên một tài liệu văn bản và hoàn toàn không muốn bị gián đoạn bởi cửa sổ Instant messenger tự dưng xuất hiện. Hoặc có thể họ đang làm việc trong môi trường công ty và không muốn ông chủ của mình thấy những chương...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản