Ăn gì khi bị ợ chua

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
18
download

Ăn gì khi bị ợ chua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ợ chua hay ợ nóng là căn bệnh phổ biến về đường tiêu hóa. Việc lựa chọn các loại thực phẩm thích hợp để có một chế độ ăn hợp lý là yếu tố rất quan trọng để phòng ngừa bệnh này Ợ chua không chỉ gặp ở người lớn mà ngay cả những đứa trẻ sớm có thói quen ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ như thực phẩm chiên xào, bơ, phó mát, dầu ăn... và uống sữa nguyên chất trong khi ăn cũng không tránh khỏi chứng bệnh này. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ăn gì khi bị ợ chua

  1. Ăn gì khi b chua chua hay nóng là căn b nh ph bi n v ư ng tiêu hóa. Vi c l a ch n các lo i th c ph m thích h p có m t ch ăn h p lý là y u t r t quan tr ng phòng ng a b nh này
  2. chua không ch g p ngư i l n mà ngay c nh ng a tr s m có thói quen ăn nh ng th c ăn nhi u d u m như th c ph m chiên xào, bơ, phó mát, d u ăn... và u ng s a nguyên ch t trong khi ăn cũng không tránh kh i ch ng b nh này. Tri u ch ng và nguyên nhân Tri u ch ng chính c a chua thư ng g p là c m giác au rát ph n trên c a b ng, ngay dư i xương c, r i lan lên h ng. Các tri u ch ng kèm theo bao g m bu n nôn, nhai và nu t b tr ng i khi ăn, khó ng vào ban êm, th khò khè m t nh c và ôi khi ngh t th khi n m nghiêng. Ch ng chua có nhi u nguyên nhân gây nên nhưng ph bi n nh t là do quá trình tiêu hóa th c ăn dư th a axit. Cùng lúc v i ng tác nhào n n, co bóp xay nhuy n th c ăn c a d dày, axit trong d dày có th men theo thành bao t trào ngư c lên th c qu n do van óng gi a d dày và th c qu n b y u i, gây tình tr ng chua và kéo theo c m giác nóng rát vùng dư i xương c. C m giác au nhói vùng ng c thư ng khi n b nh nhân l m tư ng v i nh ng cơn au tim. Vì th vi c c n làm trư c tiên là nên thăm khám bác sĩ ngay khi có tri u ch ng xác nh rõ b nh tình, tránh tình tr ng “ti n v n m t” mà “t t v n mang” do ch a không úng b nh. Bình thư ng, chua không nguy hi m. Tuy nhiên không ít trư ng h p viêm h ng mãn tính, viêm xoang là do h u qu c a ch ng chua không ư c ch a tr n nơi n ch n. D ch bao t dư th a có th tràn vào cu ng ph i, nh t là khi ngư i b nh n m, và ưa t i khó th , viêm ph qu n và
  3. ph i. chua có th gi i h n các ho t ng hàng ngày c a ngư i b nh và ưa t i m t s bi n ch ng tr m tr ng c a d dày như viêm loét, xu t huy t, co th t ôi khi gây ung thư th c qu n. Ch t chua trong d dày là nguyên nhân gây kích ng niêm m c d dày và d n n h u qu viêm hang v , b nh lý r t thư ng g p hi n nay. Kích ng do ch t chua còn có th là òn b y ưa n h u qu viêm t y, xu t huy t hay th m chí ung bư u ác tính d c trên th c qu n n t n vùng c h ng. Chính vì th , b nh nhân nên tích c c phòng ng a và ch a tr b nh gi m thi u nh ng bi n ch ng do b nh gây ra. i u tr chua không d , nhưng chúng ta có th lo i b b ng cách ch n l a nh ng th c ph m phù h p và i u ch nh thói quen ăn u ng c a mình. C n thay i thói quen ăn u ng Trư c h t, khi b ch ng này, b n nên tăng lư ng ch t m, ch t xơ trong kh u ph n ăn h ng ngày c a mình. Ch t m có tác d ng trung hòa nư c chua trong d dày và giúp nư c chua khó trào ngư c lên trên th c qu n. Trái v i suy nghĩ c a nhi u ngư i, ch ăn y th t cá v n t t cho ngư i b chua hơn m t ch “chay trư ng” và các th c ăn t n p, g o l c là món ăn r t t t cho ngư i có ư ng tiêu hóa nh y c m, có tác d ng giúp cơ th b t táo bón - là m t trong các lý do khi n d dày co th t v i nh p b t l i cho cơ th ... U ng nhi u nư c trong và sau b a ăn cũng c n chú ý t i ưu hóa tác d ng nhu n trư ng c a ch t xơ. Rau c i không ch t t nh nhi u ch t xơ có th b o v niêm m c ư ng tiêu hóa, là món ăn nên có m t
  4. thư ng xuyên trong th i gian i u tr ch ng chua. Các lo i d m chu i hay táo tuy là d ng th c u ng chua nhưng là th thu c ch ng co th t ư ng tiêu hóa r t h u hi u. Tuy nhiên các nư c trái cây quá chua l i có th gây ph n x co th t th c qu n và vô tình ti p tay cho ch ng chua. B n nên pha loãng các th c u ng trên v i nư c theo t l h p lý có m t th c u ng b dư ng và không làm tr m tr ng thêm tình tr ng s c kh e hi n th i. B n c n h n ch m t s th c ph m gia tăng s s n xu t axit trong bao t và làm bao t co th t nhi u hơn như th c ăn có nhi u ch t béo ch a gia v như nư c s t, bơ, d u ô-liu… B n cũng nên kiêng c cà phê, rư u, trà, nư c ng t có ga, các ch t kích thích khác và các lo i rau thơm như húng tây, ngò… Chúng có kh năng làm n p y bao t y u i và axit s có d p trào ngư c d dàng hơn, các lo i tinh d u th c v t, gia v như hành, t i… cũng có tác d ng tương t khi gây giãn n vùng hang v giúp nư c chua d dàng trào ngư c. Vì th thói quen ng m k o the, b c hà không nên duy trì ngư i m c ch ng chua cũng như các lo i cháo và súp loãng s làm b n d b trào ngư c th c ăn hơn, t t nh t b n nên k t h p ăn kèm th c ăn d ng l ng v i d ng khô. M t vài lo i hoa qu , trái cây như chu i, cam quýt, h ng, t i, cà chua, khoai lang... giàu ư ng và axit h u cơ n u ăn thư ng xuyên s gây ra tr ng thái khó tiêu, r i lo n ch c năng c a d dày và ru t do dư th a axit. B nh nhân nên lưu ý tránh không s d ng các lo i trái cây ó. Bên c nh vi c l a ch n th c ăn, thói quen ăn u ng cũng có tác ng r t l n n b nh tình c a b n. Ăn quá nhanh nghĩa là b n ph i
  5. nu t nh ng mi ng to và chúng s n m nguyên trong b ng khi n d dày khó tiêu hóa. ng ăn quá no, ăn th t ch m, nhai th t k d dày cũng ch m rãi làm vi c. N u ti n, b n nên chia các b a chính ra thành các b a nh trong ngày và ch ăn nh m ib a tránh tình tr ng quá no. Khi ăn theo nh p ưa th c ăn vào mi ng mà b n s nu t vào nhi u không khí nên khi b n , lu ng không khí s mang theo axit gây c m giác chua ng. Vì v y ăn t t , nhai k giúp b n tránh nguy cơ nhi u. Tránh v a ăn v a u ng s khi n b n d y b ng và th c ăn s b d n lên. Khi u ng, không nên s d ng ng hút. Ăn xong c n ng lên, i d o cho th c ăn mau tiêu, ng nên n m hay ng i ch m ra phía trư c ngay sau b a ăn. Khi ng , b n nên kê g i cao hơn ngư i, n m nghiêng sang phía trái y th c ăn trong d dày ra xa ch ti p giáp th c qu n và bao t . Tuy nhiên khi au, b n không nên n m ngh , th c ăn s d trào lên mi ng. Tư th n m nghiêng qua trái t t cho bao t hơn n m s p h ăc nghiêng bên ph i. V n ng cơ th u n giúp b n tránh béo phì nên áp l c trong b ng s gi m ph n nào. M c qu n quá ch t, bao t b ép làm áp su t b y lên cao, th c ăn ng th i cũng b y ngư c lên. Ph n mang thai cũng khó tránh ư c ch ng chua do tr ng lư ng cơ th gây tăng s c ép lên b ng , tuy nhiên tri u ch ng này s gi m sau khi sinh nên không nên t ý u ng các lo i thu c không ư c bác sĩ ch nh. Khi ch ng chua xu t hi n nhi u l n trong tu n và kéo dài hơn 3 tu n l , b n nên i thăm khám bác sĩ chuyên khoa, có th ó là tri u
  6. ch ng u c a b nh loét d dày. B n s ư c ch nh áp d ng các phương th c phát hi n b nh, bên c nh các d u hi u thông thư ng tùy theo tình tr ng b nh như n i soi, ch p Xquang th c qu n và d dày, o làm vi c c a cơ vòng v i máy o c bi t và b n cũng có th ư c ki m tra m c ch t chua d i ngư c lên th c qu n trong m t quãng th i gian ng n xác nh. Ch t m có tác d ng trung hòa nư c chua trong d dày và giúp nư c chua khó trào ngư c lên trên th c qu n.
Đồng bộ tài khoản