An toàn cho bé 11 tháng tuổi khi vui chơi bên ngoài

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

An toàn cho bé 11 tháng tuổi khi vui chơi bên ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bé ở lứa tuổi này vận động ngày cáng nhiều hơn. Bé cũng đã chủ động “đòi” buổi sáng khi mới ngủ dậy ba mẹ phải bế bé ra ngoài chơi. Ba mẹ nên đáp ứng yêu cầu của bé, bế bé ra ngoài vui chơi nhiều hơn…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn cho bé 11 tháng tuổi khi vui chơi bên ngoài

  1. An toàn cho bé 11 tháng tu i khi vui chơi bên ngoài Bé l a tu i này v n ng ngày cáng nhi u hơn. Bé cũng ã ch ng “ òi” bu i sáng khi m i ng d y ba m ph i b bé ra ngoài chơi. Ba m nên áp ng yêu c u c a bé, b bé ra ngoài vui chơi nhi u hơn… Có th dùng chi c xe nh y bé ra ngoài chơi, cũng có th b bé i b , t m n ng, giúp tr h p th ư c
  2. không khí trong lành c a ngày m i, ng th i có th m r ng t m m t cho bé, giúp bé vui v , h c h i, giao lưu v i bên ngoài. i u này r t có l i cho s phát tri n tâm lý và th ch t c a bé. T m n ng, hít th không khí trong lành t t nhi u m t iv is phát tri n c a bé, giúp bé l n nhanh, c bi t là giúp bé d h p th sinh t D. Ánh n ng m t tr i s b sung sinh t D, cái mà trong th c ph m còn thi u, cho tr . Vào mùa hè, nên tránh cho bé ra ngoài cho khi n ng ã lên cao, ho c khi b bé ra ngoài nên tránh n ng trong bóng cây, nh t thi t ph i mang mũ khi ra ngoài. Khi i chơi bên ngoài, không nên m c qu n áo quá nhi u l p cho bé, không cho ánh n ng ti p xúc ư c vào da th t bé. M i ngày nên cho bé ra ngoài vui chơi không quá 2 gi , nhưng c th là nên căn c vào khí h u, tr i nóng hay l nh và ph n ng cơ th bé mà xác nh i u này.
  3. Trong ti t tr i m áp nh t c a mùa ông, có th b bé ra ngoài chơi, i d o. Mùa hè có th cho bé ra ngoài chơi vào lúc sáng s m. Mùa xuân và mùa thu, vào bu i chi u mát có th cho bé ra ngoài chơi. M i ngày có th cho bé ra ngoài chơi m t vài l n, th i gian m i l n có th không nh t thi t ph i quá dài.
Đồng bộ tài khoản