Analog Clock

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
92
lượt xem
20
download

Analog Clock

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Adobe Flash Cs3 ( mới cài ) .. tạo 1 tài liệu mới , Ctrl J cho W&H = 300 . Phím O gọi Oval Tool giữ Shift kéo 1 vòng tròn , Ctrl K làm như hình .. F8 gọi Convert to Symbol name clock_mc .. Phím V , double click 2 lần vào clock_mc on Stage , trên bảng Timeline , rename Layer 1 thành face , kế tiếp tạo thêm 4 Layer nữa tên hour , minute , second , action . . xong rồi khóa Layer face lại .. .Kế tiếp click vào Layer hour , R gọi Rectangle...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Analog Clock

 1. Analog Clock Adobe Flash Cs3 ( mới cài ) .. tạo 1 tài liệu mới , Ctrl J cho W&H = 300 . Phím O gọi Oval Tool giữ Shift kéo 1 vòng tròn , Ctrl K làm như hình .. F8 gọi Convert to Symbol name clock_mc .. Phím V , double click 2 lần vào clock_mc on Stage , trên bảng Timeline , rename Layer 1 thành face , kế tiếp tạo thêm 4 Layer nữa tên hour , minute , second , action . . xong rồi khóa Layer face lại ..
 2. Kế tiếp click vào Layer hour , R gọi Rectangle Tool vẽ kim giờ F8 gọi Convert to Symbol tên hours_mc , Regis như hình .. Tại Properties đặt tên Instance name giống y như thế .. nhé ..
 3. Xong khóa Layer hour lại .. chọn lên minute & second làm giống như thế .. để có 3 cây kim .. Đến đây xem như công đoạn làm thô đã xong , đồng hồ chưa có pin , giờ mình cho nó cục pin giúp nó chạy .. lắp pin dô đi bạn .. F9 gọi Action và tương cái đoạn code dưới --------------------------------------------------------------------- this.onEnterFrame=function() { var time = new Date(); /* we create a new Date() object*/ var hours = time.getHours(); /* currents hour represent like an integer between 0 and 23*/ var minutes = time.getMinutes(); /* currents minute represent like an integer between 0 and 59*/ var seconds = time.getSeconds(); /* currents second represent like an integer between 0 and 59*/ hours_mc._rotation = (hours*30) + (minutes/2); /* There are 12 hours on the clock, so if a circle has 360 degrees, 360 divide by 12, means that the angle correspondig for each hour is hours*30. The angle between every two consecutive hours is 30. We will add to the rotation the angle correspondig for the minutes passed from current hour that is (minutes*30)/60, that means
 4. minutes/2*/ minutes_mc._rotation = 6 * minutes; /* There are 60 minutes on the clock, so if a circle has 360 degrees, 360 divide by 60, means that the angle correspondig for each minute is minutes*6.*/ seconds_mc._rotation = 6 * seconds; /* There are 60 seconds on the clock, so if a circle has 360 degrees, 360 divide by 60, means that the angle correspondig for each second is seconds*6.*/ } --------------------------------------------------------------------- Nói nào ngay .. mình mới biết có nhiu .. học Flash mới được 3 ngày .. khi nào biết gì nữa mình viết .. nhá .. nhá Ctrl J thay màu background color thành đen .. tại bảng Library click đúp vào clock_mc .. trên bảng Timeline .. mở khóa Layer face .. Phím V , click đúp 2 lần vào face trên vùng làm việc để kích hoạt Shape . Tại bảng Properties ..Stroke color , Fillcolor cho như hình ..
 5. Click vùng đen phía ngoài , T gọi Text set .. ***-------------***---------------***--------------***-----------------*** Đưa vào vùng làm việc oánh số 1 , phím Esc , F8 như hình ..
 6. Ctrl K .. Phím V , giữ Shift gõ mũi tên lên bi vừa mí của vòng tròn , Q gọi Free Transorm đưa chuột ngay tâm số 1 giữ Shift kéo xuống tâm của face ..
 7. Số 1 vẫn đứng y .. nhưng tâm của nó đã bị kéo xuống cùng tâm với Layer Face , Ctrl T ..
 8. Lúc này số 1 sẽ tự động dịch qua 30 độ vĩ tuyến bắc .. 160 độ kinh đông .. gió giật cấp 8 .. có lúc cấp 18 .. Trên bảng Library .. chuột phải vào số 1 chọn Duplicate .. tên số 2 .. ok Đúp chuột vào 2 Graphic , T gọi lại Text đưa click vào vùng số 1 để đổi thành 2 .. phím Esc ..
 9. Esc xong .. đúp chuột vào clock_mc tại bảng Library .. xong click giữ chuột vào 2 Graphic kéo ra vùng làm việc .. Ctrl K ..
 10. Phím V , lại giữ Shift gõ mũi tên lên , phím Q .. giữ Shift kéo tâm xuống .. Ctrl T cho 60 độ .. ***-------------***---------------***--------------***-----------------*** Các số kia cũng tương tự như những bước trên ( mình đánh dấu bằng ** ----** ** ) Các bạn lưu ý tăng dần góc độ cho các số như sau : 1 = 30 ; 2 = 60 ; 3 = 90 ; 4 = 120 .. cứ vậy tăng lên cấp số 3 .. cuối cùng ..
 11.  
Đồng bộ tài khoản