Analyzing SQL

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
5
download

Analyzing SQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải thích TOOLS • VISUAL giải thích Bây giờ chúng ta sẽ thấy, chính xác như thế nào, và như thế nào thực thi SQL tốn kém Giải thích cụ SQL • ¾ đồ họa dễ dàng để nhanh chóng ngay tại chỗ vấn đề ¾ Cung cấp các chức năng đi sâu ¾ Nhiều hình ảnh có thể được lưu trữ để so sánh • Văn bản Dựa ¾ có thể được sử dụng với bất kỳ giao diện ¾ Tất cả các thông tin được chứa trên một màn hình ¾ Hiện có trên tất cả các nền tảng ¾ Định dạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Analyzing SQL

  1. Analyzing SQL • EXPLAIN TOOLS • VISUAL EXPLAIN Now we will see, precisely how, and how well the costly SQL executes
  2. SQL Explain Tools • Graphical ¾ Easy to quickly spot the problem ¾ Provides drill down functionality ¾ Multiple images can be stored for comparison • Text Based ¾ Can be used with any interface ¾ All the information is contained on a single screen ¾ Available on all platforms ¾ Format output with db2exfmt 22 © 2010 IBM Corporation
  3. Why use Explain? • To seek performance tuning opportunities ¾ How are tables being accessed? ¾ How useful are additional indexes? ¾ Does rewriting the query help? • Comparisons: To understand changes in query performance due to: ¾ Changes in the data model ¾ Changes in the data ¾ Changes in configuration parameters • View statistics used at time of optimization and current performance
Đồng bộ tài khoản