Ảnh dưới trời mưa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
24
download

Ảnh dưới trời mưa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa này, các “phó nháy” không nên giữ máy trong tủ bởi trong và sau những cơn mưa, thiên nhiên sẽ thuần khiết lạ kỳ và có nhiều khoảnh khắc sống động. Tất nhiên, điều đầu tiên họ e ngại là chụp lúc mưa sẽ có thể gây ảnh hưởng đến máy và ống kính. Thực tế, đã có phóng viên khi tác nghiệp trong mùa mưa bão, lũ lụt phải ngậm ngùi chia tay ống kính hoặc thân máy vì bị nước mưa táp vào. Nhưng với những người chụp chơi, họ không cần phải hy sinh quá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh dưới trời mưa

  1. nh dư i tr i mưa • Mùa này, các “phó nháy” không nên gi máy trong t b i trong và sau nh ng cơn mưa, thiên nhiên s thu n khi t l kỳ và có nhi u kho nh kh c s ng ng. • T t nhiên, i u u tiên h e ng i là ch p lúc mưa s có th gây nh hư ng n máy và ng kính. Th c t , ã có phóng viên khi tác nghi p trong mùa mưa bão, lũ l t ph i ng m ngùi chia tay ng kính ho c thân máy vì b nư c mưa táp vào. Nhưng v i nh ng ngư i ch p chơi, h không c n ph i hy sinh quá nhi u. • Trong i u ki n mưa v i cư ng “an toàn”, b n có th sáng t o ưa máy nh vào trong túi kéo khóa t may b ng ch t li u ch ng nư c, trong ó, ph n h ra phía sau may b ng v i nilon trong su t có th nhìn qua viewfinder và màn hình, ph n trư c có ô kéo khóa ng kính tr i ra, phía trên có g ng che n ph n ng zoom xa nh t. • Khi ph i bư c h n ra ngoài tr i mưa ch p, t t nh t là nên có ngư i che ô i kèm k p th i che hư ng mưa táp vào.
  2. Ngoài ra, ô cũng là m t hình nh t o dáng trong cơn mưa. Ô en s r t h p cho b c nh en - tr ng, còn ô màu s c s tăng s c s ng cho v m m, xám x t c a quang c nh. Khi tr i mưa, b n có th phân lo i nhóm tu i “theo dõi” b i tr con, thanh thi u niên, ngư i l n và ngư i già có nh ng ph n ng r t khác
  3. nhau trong th i gian này. M t b c chân dung s mang l i kho nh kh c tâm tr ng áng nh . Như cô bé trong b c nh trên th hi n ni m vui sư ng r t h n nhiên. Nư c mưa s là b m t ph n chi u r t t t b n áp d ng k năng ch p ph n chi u. Nư c s soi loang loáng èn ư ng ho c hình ch th . T m hình trên không ph n chi u m i v t th c a ư ng ph nhưng l i h ng tr n màu vàng c a ánh sáng t trên cao r i xu ng, t o ra m t không gian p.
  4. M t i u không th quên khi i ch p mưa là các gi t nư c long lanh, t o c m giác r t thu n khi t, trong tr o. T t nh t nên c t m t v t th có gi t nư c ho c tìm gi t nư c ph n chi u m t bông hoa… Khi ng m cơn mưa v a m i b t u xu ng, b n s có c m giác r t tuy t. Lúc ó m i ch có m t lư ng nư c xu ng t ng xa r i lan d n như u i theo và v l y b n. Thú v nh t là ng m và “tóm” c nh này m t h l n. ây là hi n tư ng có th “rình” ư c trong mùa này b i cơn ng n và d nh n bi t trư c.
  5. Lúc ó, s r t n tư ng n u b n t c c a tr p h ch m, khi n mưa tr nên m m hơn và có ư ng nét. Mưa s khi n b n sáng tác nhi u ch khá sâu s c v cu c s ng, con ngư i như n i v t v , n i s hãi. M t s s p t cho v t cũng có th t o c m giác tr c n cho lòng ngư i.
Đồng bộ tài khoản