ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
322
lượt xem
30
download

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mối quan hệ chặt chẽ giữa hô hấp và nhiệt độ ,hàm lượng nước ,nồng độ CO2 và O 2. - Giải thích được quá trình vận dụng mối liên quan giữa hô hấp và các điều kiện MT trong bảo quản nông sản ,thực phẩm ,rau quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

  1. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mối quan hệ chặt chẽ giữa hô hấp và nhiệt độ ,hàm lượng nước ,nồng độ CO2 và O 2. - Giải thích được quá trình vận dụng mối liên quan giữa hô hấp và các điều kiện MT trong bảo quản nông sản ,thực phẩm ,rau quả. - Xây dựng ý thức vận dụng kiến thứ học được vào việc giải quyết các vân đề thực tiễn. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực phân tích ,so sánh ,khái quát hóa,vận dụng vào thực tiễn sản xuất - Rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc độc lập với SGK .
  2. 3. Thái độ: - HS nhận thức rõ vai trò quan trọng của quá trình hô hấp .. - Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng trong bảo quản nông sản. II. Đồ dùng và phương pháp dạy học: 1. Phương pháp tổ chức dạy học: Hỏi đáp – tìm tòi, Hỏi đáp – tái hiện. 2. Thiết bị dạy học cần thiết : - Phóng to các hình 12.1 ;12.2.SGK . III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh. -Trình bày các giai đoạn trong 2. Kiểm tra bài cũ: hô hấp? - Nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật. 3. Bài mới:
  3. Hạt thóc nẩy mầm để HS suy nghĩ về các điều kiện môi trường liên quan đến hô hấp để vào nội dungcủa bài .Từ TN nẩy mầm của hạt ,thấy được hô hấp liên quan đến nhiệt độ ; O2 và nước . Hoạt động của giáo viên và Nội dung học sinh GV: Mối liên quan giữa hô hấp I. NHIỆT ĐỘ và nhiệt như thế nào ? HS: Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ, vì hô hấp bao vào nhiệt độ ,vì hô hấp gồm các phản ứng hóa học do bao gồm các phản ứng hóa các enzim xúc tác. học do các enzim xúc tác. -Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp: 0 - 1 0 oC - Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp : 3 0 - 3 5 oC
  4. - Nhiệt độ tối đa cho hô hấp II. HÀM LƯỢNG :40 - 45oC NƯỚC Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng GV: Nêu vai trò của nước với nước. hô hấp ? Phần này HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời HS: Nước là dung môi và là môi trường cho phản ứng hóa học xảy ra. - Tham gia vào quá trình hô hấp. - Lượng nước tăng thì cường độ hô hấp tăng. - Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng III. NỒNG ĐỘ O2 VÀ nước. CO 2 GV: Mối quan hệ giữa hàm
  5. lượng nước và cường độ hô 1.Nồng độ O2 hấp ? O2 tham gia trực tiếp vào HS: Lượng nước tăng thì ôxy hóa các chất hữu cơ cường độ hô hấp tăng. Cường và trong hô hấp hiếu khí. độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước. GV: Vai trò O2 trong hô hấp ? HS: đọc SGK và nêu : - O2 tham gia trực tiếp vào ôxy 2.Nồng độ CO2 hóa các chất hữu cơ và trong hô hấp hiếu khí. Nếu tăng nồng độ CO2 thì - Nồng độ O2 tăng thì hô hấp hô hấp giảm ,vì hô hấp tăng . hấp thụ O2 và thải CO2. - Nồng độ O2 trong không khí giảm dưới 10% ,hô hấp hiếu khí giảm .
  6. GV: Sự thay đổi nồng độ CO2 liên quan đến hô hấp như thế III. HÔ HẤP VÀ VẤN nào ? ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG HS: SẢN - Nếu tăng nồng độ CO2 thì hô 1.Mục tiêu của bảo quản : hấp giảm ,vì hô hấp hấp thụ O2 Giữ được mức tối đa số và thải CO2. lượng và chất lượng sản phẩm bảo quản - Nồng độ CO2 cao trong môi trường sẽ ức chế thải CO2,gây ức chế hô hấp. 2.Hậu quả của hô hấp đối GV: Mục tiêu bảo quản nông với quá trình bảo quản sản là gì ? nông sản HS: Giữ được mức tối đa số - Tiêu hao chất hữu cơ lượng và chất lượng sản phẩm ,giảm chất lượng và số bảo quản lượng nông sản. GV: Hô hấp gây hậu quả gì cho việc bảo quản nông sản?
  7. HS:  Tiêu hao chất hữu cơ 3.Các biện pháp bảo quản ,giảm chất lượng và số - Bảo quản khô lượng nông sản - Bảo quản lạnh  Hô hấp tăng nhiệt độ,tăng - Bảo quản trong điều kiện độ ẩm,làm tăng cường độ nồng độ CO2 cao. hô hấp .  Thay đổi thành phần khí trong môi trường (O2 giảm ,CO2 tăng )hô hấp kị khí xảy ra ,nông sản bị phân hủy nhanh chóng. GV: Tại sao cần phải giảm hô hấp đến mức tối thiểu khi bảo quản nông sản ? HS: Vì hô hấp giảm đến 0 ,lúc đó nông sản bảo quản sẽ hư
  8. hỏng hoặc bị chết . GV: Nêu các biện pháp bảo quản? HS: đọc SGK kết hợp với kiến thức về hô hấp để đưa ra các biện pháp  Bảo quản khô  Bảo quản lạnh  Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao. 4.CỦNG CỐ - Tại sao không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh ? -Vì nhiệt độ dưới 0oC sẽ làm nước trong quả đông lại thành đá ,phá vỡ hết các tế bào của rau ,quả. 5. DẶN DÒ
  9. - Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản