Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
361
lượt xem
57
download

Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự khuyếch tán CO2 trong quang hợp Sự khuyếch tán CO2 từ môi trường vào lá cung cấp cho quang hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Gaastra (1959) khi nghiên cứu sự khuyếch tán của CO2 vào lá cung cấp cho quang hợp cho thấy quá trình này khá phức tạp, xảy ra qua nhiều giai đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

  1. Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp 1. Sự khuyếch tán CO2 trong quang hợp Sự khuyếch tán CO2 từ môi trường vào lá cung cấp cho quang hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Gaastra (1959) khi nghiên cứu sự khuyếch tán của CO2 vào lá
  2. cung cấp cho quang hợp cho thấy quá trình này khá phức tạp, xảy ra qua nhiều giai đoạn. Tốc độ khuyếch tán CO2 tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt khuyếch tán, thời gian khuyếch tán, thế năng khuyếch tán. Quá trình khuyếch tán của CO2 từ không khí vào lá xảy ra qua 3 chặng với cơ chế, bản chất không giống nhau. * Khuyếch tán CO2 từ không khí vào bề mặt lá: Đây là quá trình vật lý đơn thuần nên tốc độ khuyếch tán phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố vật lý của môi trường.
  3. Trong các yếu tố đó thì thế năng khuyếch tán có vai trò quyết định. Do vậy hàm lượng CO2 trong môi trường có vai trò quan trọng, quyết định tốc độ khuyếch tán CO2 của giai đoạn này. * Khuyếch tán CO2 từ bề mặt lá vào gian bào: Đây là giai đoạn khuyếch tán CO2 qua khí khổng của lá. Bởi vậy tốc độ giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào sự đóng mở khí khổng. Sự đóng mở khí khổng lại liên quan trực tiếp đến chế độ nước - quá trình thoát hơn nước.
  4. * Khuyếch tán CO2 từ gian bào vào tế bào đồng hoá: Đây là quá trình thấm của CO2 qua màng tế bào để vào trong tế bào thực hiện quá trình đồng hoá CO2. Quá trình này phụ thuộc chủ yếu vào tính thấm của màng tế bào đồng hoá với CO2. Tốc độ vận chuyển CO2 từ môi trường vào tế bào đồng hoá quyết định tốc độ cung cấp nguyên liệu (CO2) cho quang hợp nên ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Có thể dùng các biện pháp tác động hợp lý như phân bón,
  5. tưới nước, chăm sóc .. để làm tăng tốc độ quá trình khuyếch tán CO2 qua đó sẽ làm tăng cường độ quang hợp góp phần tăng năng suất cây trồng. 2. Hàm lượng CO2 Hàm lượng CO2 trong môi trường là yếu tố quyết định thế năng khuyếch tán CO2 vào lá nên có ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp. Hàm lượng CO2 tối thiểu để quang hợp xảy ra là điểm bù CO2. Điểm bù CO2 phụ thuộc nhóm cây. Với nhóm thực vật C3 điểm bù cao, thực vật C4 có điểm bù thấp. Với
  6. hàm lượng CO2 trung bình trong không khí (0,030%) luôn thoả mãn ở mức độ tối ưu cho quang hợp. Tuy nhiên ở các vùng khác nhau có hàm lượng CO2 không giống nhau nên ảnh hưởng đến quang hợp cũng khác nhau. Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp liên quan chặt chẽ đến chế độ chiếu sáng. Khi ánh sáng mạnh hiệu quả tác động CO2 đến quang hợp mạnh hơn khi ánh sáng yếu. Do nhu cầu thường xuyên của cây với CO2 nên trong các biện pháp kỹ thuật cần bảo đảm
  7. thường xuyên nhu cầu CO2 cho cây trồng như bón phân chứa CO2, làm đất tơi xốp, sục bùn thường xuyên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản