Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

Chia sẻ: heoxinhkute4

Sự khuyếch tán CO2 trong quang hợp Sự khuyếch tán CO2 từ môi trường vào lá cung cấp cho quang hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Gaastra (1959) khi nghiên cứu sự khuyếch tán của CO2 vào lá cung cấp cho quang hợp cho thấy quá trình này khá phức tạp, xảy ra qua nhiều giai đoạn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản