ảnh hửơng của môi trừơng lên biểu hiện của gen

Chia sẻ: heoxinhkute2

. Con đường từ gen tới tính trạng Gen ( ADN) → mARN →Prôtêin → tính trạng - Qúa trình biểu hiện của gen qua nhiều bước nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài chi phối

Nội dung Text: ảnh hửơng của môi trừơng lên biểu hiện của gen

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI
TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN
CỦA GENI. Con đường từ gen tới tính trạng
Gen ( ADN) → mARN →Prôtêin
→ tính trạng
- Qúa trình biểu hiện của gen qua
nhiều bước nên có thể bị nhiều yếu tố
môi trường bên trong cũng như bên
ngoài chi phối
II. Sự tương tác giữa KG và MT
* Hiện tượng:
-Ở thỏ: + Tại vị trí đầu mút cở thể (
tai, bàn chân, đuôi, mõm) có lông
màu đen
+Ở những vị trí khác lông trắng muốt
* Giải thích:
- Tại các tế bào ở đầu mút cơ thể có
nhiệt độ thấp hơn nên có khả năng
tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho
lông màu đen
- Các vùng khác có nhiệt độ cao hơn
không tổng hợp mêlanin nên lông
màu trắng → làm giảm nhiệt độ thì
vùng lông trắng sẽ chuyển sang màu
đen
* Kết luận :
- Môi trường có thể ảnh hưởng đến sự
biểu hiện của KG
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 KG
tương ứng với các môi trườnghác
nhau gọi là mức phản ứng cua 1 KG
VD:Con tắc kè hoa
Trên lá cây: da có hoa văn màu xanh
của lá cây
Trên đá: màu hoa rêu của đá
Trên thân cây: da màu hoa nâu
2. Đặc điểm:
- Mức phản ứng do gen quy định,
trong cùng 1 KG mỗi gen có mức
phản ứng riêng
- Có 2 loại mức phản ứng: mức phản
ứng rộng và mức phản ứng hẹp, mức
phản ứng càng rộng sinh vật càng dễ
thích nghi
- Di truyền được vì do KG quy định
- Thay đổi theo từng loại tính trạng
3.PP xác định mức phản ứng
( * Để xác định mức phản ứng của
1KG cần phải tạo ra các cá thể svcó
cùng 1 KG , với cây sinh sản sinh
dưỡng có thể xác đinh MPU bằng
cách cắt đồng loạt cành của cùng 1
cây đem trồng và theo dõi đặc điểm
của chúng )
4. Sự mềm dẻo về kiểu hình
* Hiện tượng một KG có thể thay đổi
KH trước những điều kiện MT khác
nhau gọi là sự mềm dẻo về KH
- Do sự tự điều chỉnh về sinh lí giúp
sv thích nghi với những thay đổi của
MT
- Mức độ mềm dẻo về kiểu hình phụ
thuộc vào KG
- Mỗi KG chỉ có thể điều chỉnh kiểu
hình của mình trong 1 phạm vi nhất
định
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản