ảnh hửơng của môi trừơng lên biểu hiện của gen

Chia sẻ: heoxinhkute2

. Con đường từ gen tới tính trạng Gen ( ADN) → mARN →Prôtêin → tính trạng - Qúa trình biểu hiện của gen qua nhiều bước nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài chi phối

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản