Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin

Chia sẻ: Chi Thuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
199
lượt xem
40
download

Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sự sắp xếp mạng hình sao, máy tính trung tâm thực hiện tất cả các quá trình xử lý và các yêu cầu. Tất cả các thiết bị được đưa vào thì ngay lập tức được kết nối với máy chủ.Cấu hình mạng hình sao có hai nhược điểm.Đầu tiên là,việc di chuyển các thông tin thì không thể truyền ngay lập tức.Thay vào đó chúng ta phải truyền thông qua máy chủ.Thứ hai là mạng hình sao rất dễ bị hư hỏng ở máy chủ hoặc ở các thiệt bị truyền tải....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin

  1. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k MARKS: 7.5 TIỂU LUẬN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NHÓM 2: Computer networks Thành Viên: 1. Nguyễn Chí Thức 2. Phạm Duy Linh 3. Bùi Đức Nghiêm 4. Bùi Nguyễn Hoàng Phương 5. Dương Chí Lâm GV: Nguyễn Thị Thu Trang -1- Nhóm 2
  2. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k Task 10:Reading 1/ Mạng hình sao:B  Trong sự sắp xếp mạng hình sao, máy tính trung tâm thực hiện tất cả các quá trình xử lý và các yêu cầu. Tất cả các thiết bị được đưa vào thì ngay lập tức được kết nối với máy chủ.Cấu hình mạng hình sao có hai nhược điểm.Đầu tiên là,việc di chuyển các thông tin thì không thể truyền ngay lập tức.Thay vào đó chúng ta phải truyền thông qua máy chủ.Thứ hai là mạng hình sao rất dễ bị hư hỏng ở máy chủ hoặc ở các thiệt bị truyền tải. GV: Nguyễn Thị Thu Trang -2- Nhóm 2
  3. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k 2/ Mạng hình trục:C  Tổng đài chẳng hạn như tổng dài điện thoại sử dụng các thiết bị kết nối trực tiếp với nhau trên mạng .Một dường truyền đươc thiết lập, hai thiết bị liên lạc thông tin dược với nhau ngay lập tức mà không bị nhiễu bởi bất kỳ thiết bị nào khác.Ngay khi kết thúc phiên họp thì sự kết nối được kết thúc,với sự giải phóng cho phép người dùng có thể kết nối với các thiết bị khác.Nhiều cái chuyến mạch có thể được sử dụng tạo ra sự lựa chọn các đường truyền. GV: Nguyễn Thị Thu Trang -3- Nhóm 2
  4. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k 3/ Mạng vòng:A  Mỗi thiết bị thì được gắn kết liên tục với nhau tạo ra mạng có hình vòng.Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi chỉ một máy và truyền liên tục trên vòng.Các thiết bị chỉ có thể gửi thông tin khi mà nó được quyền hành “dấu hiệu” .Dấu hiệu này là một gói dữ liệu mà nó ra dấu cho thiết bị được quyền điều hành.Thiết bị nhận được tín hiệu và đưa lên ,sau đó làm sạch để cho người khác có thể sử dụng.Chỉ có một thiết bị có thể gửi dữ liệu tại một thời điểm và mỗi thiết bị phải làm việc để mạng hoạt động. GV: Nguyễn Thị Thu Trang -4- Nhóm 2
  5. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k 4/ Bus/ Ethernet:D  Một mạng bus gồm khối dây cáp được giới hạn khi mà tất cả các thiết bị được kết nối.Trong mạng bus mỗi thiết bị có thể gửi đi các tin nhắn khi nó trong quá trình dò tìm.Tất cả các thiết bị có thể nhận các tin nhắn và đưa ra quyết dịnh dựa trên nội dung tin nhắn hoặc nó quyết định chúng .Các vấn đề chỉ xảy ra khi hai thiết bị cố gửi thông tin trong cùng một thời điểm.Khi thiết bị gửi dò tìm dường truyền khác thì nó bỏ ngang việc của chính nó. GV: Nguyễn Thị Thu Trang -5- Nhóm 2
  6. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k Task 11: write the question 1/How does the center switch use to?  2/ Is the data proceeds in the loops?  3/Is every device send data at moment? 4/ How does the devices receive the broadcast and determate?  5/ What does it do when device detect another’s transmission?  Correct answers: 2/5 TASK 13: Which column refers to which cconfiguration? Varied time response calculable time response Easy expansion difficult reconfiguration Fault-tolerant more complex Simple fault- intolerant Correct answers: 0 Exercise 1 The time relaters: During the seventeenth and eighteenth centuries  During this period  A hundred year later  Since then  GV: Nguyễn Thị Thu Trang -6- Nhóm 2
  7. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k Ealier this decade  Before the end of the century  Correct answers: 6 /9 Exercise 2 : Read the following sentences which come from previous units.nderline the time relaters and indicate whether they refer to before,during,or after the given time reference.The first one has been done for you. 1. After Since then,over seventy million PCs made by IBM and other manufacturers have been sold.  2. After Over this period, PCs have become commodity items.Since IBM made the design non-proprietary,anyone can make them.  3. After Ten years later,in 1991,IBM were making PCs with 16Mb of memory,expandable to 64Mb,running with a processor speed of 33MHz.  4. Before Large companies are considering running major applications on PCs, something which, ten years ago, no one would have believed possible of a PC.  5. During When the computer finds the closest match,it encodes the character in memory and displays it on the screen as if it has been typed.  6. During Enter the clipboard computer, a technology that has been in development for the last 20 years but took hold in the mass market only this year.  7. During Eventually,we’re all goingto be interlinked, no matter which service we use,in what DIALOG’s Richard Ream calls a ‘network of networks’.  GV: Nguyễn Thị Thu Trang -7- Nhóm 2
  8. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LỚP : CDTH10k 8. Before Until then, most of us have to go to more than one service to find everything we need.  Correct answers: 6/8 word – play Task 15: 1. user interface 2. synchronous 3. area network 4. extension 5. install 6. wan 7. broadcast 8. star 9. local 10. switched Correct answers: 10/10 GV: Nguyễn Thị Thu Trang -8- Nhóm 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản