Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin

Chia sẻ: whylove1020

Trong sự sắp xếp mạng hình sao, máy tính trung tâm thực hiện tất cả các quá trình xử lý và các yêu cầu. Tất cả các thiết bị được đưa vào thì ngay lập tức được kết nối với máy chủ.Cấu hình mạng hình sao có hai nhược điểm.Đầu tiên là,việc di chuyển các thông tin thì không thể truyền ngay lập tức.Thay vào đó chúng ta phải truyền thông qua máy chủ.Thứ hai là mạng hình sao rất dễ bị hư hỏng ở máy chủ hoặc ở các thiệt bị truyền tải....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản