ANH VĂN LỚP 12 UNIT 15 WOMEN IN SOCIETY

Chia sẻ: songhaytontai

ANH VĂN LỚP 12 UNIT 15 WOMEN IN SOCIETY sau đây là giáo trình lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ

Nội dung Text: ANH VĂN LỚP 12 UNIT 15 WOMEN IN SOCIETY

 

  1. ANH VĂN LỚP 12 UNIT 15 WOMEN IN SOCIETY VOCABULARY Civilization :sự văn minh Beliefs :niềm tin Rather than :hơn là Widespread :lan rộng Deny :từ chối Legal :hợp pháp Political :chính trị Right :quyền Power :quyền lực
  2. Status :tình trạng Period :giai đoạn Individual :cá nhân Equal :bình đẳng Basis :nền tảng Sex :giới tính Accord :chấp thuận Factory :nhà máy, xí nghiệp Attitude :thái độ Respectful :tôn trọng Supportive :ủng hộ Resentful : phật ý Disbelieving :không tin tưởng Argue :tranh cải
  3. Thinker :nhà tư tưởng Mention :kể đến Property :tài sản Vote :bầu, bỏ phiếu Sympathetic :thông cảm Opinion :ý kiến Slave :nô lệ Potential :tiềm năng Two-third :2/3 Three- fourth :3/4 Firewood :cũi đốt Average :trung bình Domestic work :việc nhà Marital status :tình trạng hôn nhân
  4. Chart :biểu đồ In general :nói chung Reduce :giảm xuống Distribution :sự đóng góp Illustrate :minh họa In comparison with :so sánh với Drunk :say rượu Explain :giải thích Point :chỉ(vào) Glance :liếc nhìn Opposite :đối diện Scissors :cây kéo
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản