Answer Key

Chia sẻ: La Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
104
lượt xem
9
download

Answer Key

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The correct answers are a and d. Layer 2 (Data Link layer) handles frames across the physical medium. Answer b is incorrect, because bits are transferred at layer 1 (Physical layer) of the OSI model. Answer c is incorrect, because layer 3 (Network layer) is commonly known as packets.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Answer Key

Đồng bộ tài khoản