Áp dụng đối với Dự án thuộc diện thẩm tra

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
4
download

Áp dụng đối với Dự án thuộc diện thẩm tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng đối với Dự án thuộc diện thẩm tra Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng đối với Dự án thuộc diện thẩm tra

  1. Áp dụng đối với Dự án thuộc diện thẩm tra Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Mẫu số 2 (Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhà/các nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau: NHÀ ĐẦU TƯ I. Tên và thông tin về nhà đầu tư thứ 1 [02] 1. Tên và thông tin về nhà đầu tư thứ 2 2. .... (Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) 3. Ngoài ra, dự án có sự tham gia của .... (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có). DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI II. Tên dự án/tổ chức thành lập ở nước [03] 1. ngoài: .............................................................. [04] Tên giao dịch: ............................................................................................................ Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................... [05] 2. Địa điểm thực hiện dự án đầu [06] tư: ............................................................................. Mục tiêu hoạt động: [07] 3. - ................................................................................................................................
  2. Quy mô dự án: ........................................................................................................... Vốn đầu tư: [08] 4. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài ..... (bằng chữ) đô la Mỹ, tương 4.1 đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là ....... (bằng chữ) 4.2 đô la Mỹ, tương đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam. Thời hạn dự án:........................ (bằng chữ) năm. [12] 5. Lao động [15] 6. Dự án dự kiến sử dụng tổng số ....... lao động; trong đó có ........ lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài Kiến nghị về các ưu đãi đầu tư (nếu [19] 7. có).................................................................... NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT III. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ. 1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy 2. chứng nhận đầu tư và pháp luật của ...... (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư). HỒ SƠ KÈM THEO IV. Các văn bản (theo quy định khoản 1 Điều 14, Nghị định 78); [20] 1. + ................................................................................................................................ + ................................................................................................................................ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để [21] 2. đầu tư ra nước ngoài (nếu có). Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Báo cáo quyết toán [22] 3. thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền). Làm tại ........., ngày ...... tháng ...... năm ....... Các nhà đầu tư [23] (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản