Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư - lưu trữ

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

1
697
lượt xem
296
download

Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư - lưu trữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO là chữ viết tắt của International Standardition Organization, dịch là “Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. ISO 9000 là tên gọi của bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành (ISO 9000 đầu tiên ban hành 1987 và cứ 5 năm được soát xét một lần ISO 9000: 2000 là bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét và bổ sung năm 2000)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư - lưu trữ

 1. ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2000 VÀO CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TS. Nguyễn Lệ Nhung
 2. I. TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 1.Khái niệm ISO 9000 1.1. Tổ chức ISO - ISO là chữ viết tắt của International Standardition Organization, dịch là “Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. - Mục tiêu của ISO
 3. - Nhiệm vụ của ISO - Các tiêu chuẩn của ISO không có giá trị pháp lý bắt buộc áp dụng - Tuy nhiên, các tiêu chuẩn ISO lại có vai trò quan trọng trong việc thống nhất các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới.
 4. 1.2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Khái niệm: ISO 9000 là tên gọi của bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành (ISO 9000 đầu tiên ban hành 1987 và cứ 5 năm được soát xét một lần ISO 9000: 2000 là bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét và bổ sung năm 2000)
 5. 2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 phiên bản năm 2000 và năm 2005 gồm 4 tiêu chuẩn chủ yếu sau: (1) - ISO 9000: 2005 (thay thế ISO 9000: 2000) - Cơ sở thuật ngữ và từ vựng:
 6. (2) - ISO 9001: 2000 - Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu: Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 quy định các hoạt động cần thiết phải xem xét trong khi triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.
 7. (3) - ISO 9004: 2000 - Hướng dẫn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. (4) - ISO 19011: 2001 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
 8. Trong 04 tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn có vai trò quan trọng, có thể đứng độc lập, quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
 9. 3. Các ng/tắc của hệ thống QLCL theo ISO 9000 3.1. Ng/tắc định hướng vào khách hàng 3.2. Ng/tắc lãnh đạo thống nhất 3.3. Ng/tắc hợp tác triệt để 3.4. Ng/tắc hoạt động theo quá trình 3.5. Ng/tắc hệ thống 3.6. Ng/tắc cải tiến liên tục 3.7. Ng/tắc quyết định dựa trên CSDL 5.8. Ng/tắc hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức và bên cung ứng
 10. 4. Các yêu cầu của hệ thống QLCL theo ISO - Theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu, hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình ISO 9000 phải đáp ứng các yêu cầu sau: 4.1. Yêu cầu chung 4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo 4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực 4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản phẩm
 11. 4.1. Các yêu cầu chung - Xây dựng hệ thống văn bản, - Thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng - Thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống. - Xác định mối liên hệ giữa các quá trình - Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình - Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết …
 12. 4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng - Sổ tay chất lượng - Các thủ tục (quy trình) dạng văn bản theo yêu cầu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đặt ra - Các tài liệu về việc hoạch định, thực hiện nghiệp vụ và kiểm soát - Các hồ sơ theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.
 13. 4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo - Lãnh đạo cao nhất phải cam kết việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. - Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được xác định và đáp ứng đầy đủ - Đảm bảo chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng phải phù hợp - Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng Ngược lại, tổ chức áp dụng ISO 9000 cần hoạch định việc xem xét trách nhiệm của lãnh đạo.
 14. 4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực - Cung cấp nhân lực có đủ năng lực và trình độ, ý thức làm việc - Đào tạo nhân lực thường xuyên để đáp ứng yêu cầu cải tiến - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc.
 15. 4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản phẩm - Xác định các quá trình liên quan đến khách hàng - Đảm bảo các y/cầu về thiết kế và phát triển - Đảm bảo quá trình kiểm tra và xác nhận về mua hàng - Lập kế hoạch, tiến hành sản xuất và cung cấp dịnh vụ trong điều kiện được kiểm soát - Thực hiện các y/cầu về đo lường, phân tích - Thường xuyên cải tiến
 16. 5. Ý nghĩa của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - là bộ tiêu chuẩn quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lý - đưa ra các chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất lượng - có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ - sẽ làm thuận tiện hơn trong trao đổi thương mại toàn cầu - sẽ tạo ra một môi trường làm việc khoa học, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân
 17. II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ÁP DỤNG ISO 9000 1. Xây dựng kế hoạch 2. Biên soạn và phổ biến tài liệu 3. Triển khai áp dụng 4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 18. 1. Xây dựng kế hoạch 1.1. Cam kết của lãnh đạo 1.2. Thành lập Ban chỉ đạo ISO 1.3. Chọn chuyên gia tư vấn 1.4. Thực hiện đào tạo 1.5. Đánh giá thực trạng HTQL của cơ quan 1.6. Lựa chọn nội dung áp dụng 1.7. Dự kiến thời gian thực hiện
 19. 2. Biên soạn và phổ biến tài liệu 2.1. Các tài liệu cần biên soạn - Mục tiêu, chính sách chất lượng - Sổ tay chất lượng - Các quy trình áp dụng ISO 9000 2.2. Phổ biến các tài liệu - Ban hành các tài liệu hướng dẫn - Hướng dẫn áp dụng đến các đối tượng liên quan
 20. 3. Triển khai áp dụng Các bước triển khai áp dụng: 3.1. Công bố áp dụng 3.2. Đánh giá nội bộ 3.3. Đánh giá trước chứng nhận

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản