ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PASCAL

Chia sẻ: traxanh0123

Kiến thức - Hiểu được trong lòng chất lỏng, áp suất hướng theo mọi phương và phụ thuộc vào độ sâu. - Hiểu được độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn lên tất cả mọi điểm và lên thành bình chứa.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PASCAL

ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PASCALA. MỤC TIÊU


1. Kiến thức


- Hiểu được trong lòng chất lỏng, áp suất hướng theo mọi phương và phụ thuộc

vào độ sâu.


- Hiểu được độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền

nguyên vẹn lên tất cả mọi điểm và lên thành bình chứa.


2. Kĩ năng


- Vận dụng để giải bài tập.


- Giải thích các hiện tượng thực tiễn.
B. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên


- Biên soạn các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm cho phần:
+ Kiểm tra bài cũ


+ Củng cố bài giảng theo nội dung câu hỏi 1 – 2 SGK.


- Chuẩn bị thí nghiệm đo áp suất tại mọi điểm trong lòng chất lỏng hướng theo

mọi phương.


2. Học sinh


- Ôn kiến thức về lực đẩy Archimede tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng.


3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin.


- Giáo viên có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và

củng cố bài giảng.


- Chuẩn bị các hình ảnh về áp suất hình vẽ SGK, Hình 41.2 (SGV).


- Mô phỏng áp suất của chất lỏng, định luật Pascal, máy nén thủy lực...
C. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động 1(...) phút: ÁP SUẤT, LỰC ĐẨY ARCHIMEDE.
Hoạt động của giáo
Hoạt độngcủa học sinh Nội dung
viên-Nêu công thức tính áp - Đặt câu hỏi cho học 1. Áp suất của chất lỏng.

suất? giải thích các đại sinh
Chất lỏng luôn tạo lực nén lên
lượng trong công thức.
mọi vật trong nó. Áp suất tại vị

- Lấy ví dụ minh họa trí khảo sát bằng với lực nén lên

một đơn vị diện tích đặt tại đó.


F
p
S


với F : lực nén lên diện tích S


- Tại mọi điểm của chất lỏng, áp

suất theo mọi phương là như

nhau.


- Áp suất ở độ sâu khác nhau thì

khác nhau.


Đơn vị : trong hệ SI là Pa (hay
N/m2)
- Nêu thêm các đơn

vị khác của áp suất.
1Pa = 1N/m2


Ngoài ra còn có các đơn vị khác

như


1atm = 1,013.105 Pa


1torr = 1mmHg = 1,33 Pa


1atm = 760mmHg- Nêu công thức tính - Yêu cầu học sinh

lực đẩy Archimede? thảo luận, trả lời câu

Lực đẩy Archimede hỏi

phụ thuộc vào yếu tố
- Nhận xét các câu trả
nào?
lời.

- Lấy ví dụ minh họa
Hoạt động 2:(...phút ): ÁP SUẤT CỦA CHẤT LỎNG, ÁP SUẦT THỦY TĨNH.
Hoạt động của giáo
Hoạt độngcủa học sinh Nội dung
viên- Đọc xong phần 1, - Cho HS đọc SGK, 2. Sự thay đổi theo độ sâu. Áp

xem hình H.41.1 và xem hình vẽ thảo suất thủy tĩnh.

H.41.2, thảo luận đưa luận.
Áp suất thủy tĩnh (áp suất
ra công thức tính áp
tĩnh) của chất lỏng ở độ sâu h
suất và kết luận.

p = pa + gh
+ Tại mọi điểm áp suất

theo mọi phương là - Mô tả dụng cụ đo áp Trong đó:

suất H41.2.
như nhau.
- p là áp suất thủy tĩnh hay áp

+ Những điểm có độ suất tĩnh của chất lỏng.

sâu khác nhau
- h là độ sâu so với mặt thoáng.

Nhắc lại đơn vị của áp
- Cho học sinh đổi - pa là áp suất khí quyển
suất là gì?
đơn vị áp suất SGK.

Tìm hiểu đơn vị mới,

cách đổi đơn vị trong

- Nhận xét câu trả lời.
sách giáo khoa.
- Đọc SGK, xem hình

41.3 thảo luận chứng
- Cho HS đọc SGK,
minh công thức(41.2)
xem hình, thảo luận.
tính áp suất thủy tĩnh.

- Nhấn mạnh áp suất
- Xem bảng một vài
phụ thuộc vào độ sâu.
giá trị áp suất Tr.198

- Cho học sinh xem
SGK, so sánh

bảng, so sánh các giá
- Xem hình H 41.4 trả
trị áp suất, trả lời câu
lời câu hỏi C2.
hỏi C2.


- Nhận xét và rút ra

kết luận.
Hoạt động 3 (…phút): ĐỊNH LUẬT PASCAL. MÁY NÉN THỦY LỰC.
Hoạt động của học Hoạt động của giáo Nội dung

sinh viên
- Đọc phần 2, xem - Cho HS đọc SGK, 3. Nguyên lí Pascal.

hình 41.5, phát biểu xem hình.
a) Phát biểu:
định luật và dựa vào
- Gợi ý, mô tả H 41.5
Độ tăng áp suất lên một chất
công thức (41.2) để
để học sinh phát biểu
lỏng chứa trong bình kín được
chứng minh.
định luật.
truyền nguyên vẹn cho mọi điểm
- Xem hình H.41.6,
- Cho học sinh xem của chất lỏng và thành bình.
đọc phần3, trả lời câu
hình, đọc phần 3.
b) Biểu thức
hỏi C3.

- Nêu các câu hỏi C3.
p = png + gh
Nhận xét các trình bày

của các nhóm học sinh. png là áp suất từ bên ngoài nén

lên mặt chất lỏng.
- Cho học sinh đọc

phần ghi chú.
- Xem ghi chú về các

đơn vị áp suất SGK 4. Máy nén thủy lực


- Nguyên lý Pascal được áp

dụng trong việc chế tạo các máy

nén thủy lực, máy nâng, phanh

- tác dụng lực F1 lên (thắng) thủy lực.

pittông trái có tiết diện

F1 S2
S1
F2
F2 S2
nhỏ S1 làm tăng áp suất - Công thức: 
F1 S1
lên chất lỏng một lượng

là Trong đó:


F1 F1 Lực tác dụng lên
+
p 
S1
pittông ở tiết diện S1.

Theo nguyên lý Pascal,
+ F2 Lực tác dụng lên pittông
áp suất của chất lỏng
ở tiết diện S2.
tác dụng lên tiết diện S2

- Ta có thể dùng một lực nhỏ
ở nhánh phải cũng tăng

để tạo thành một lực lớn hơn.
lượng p và tạo lực


F1
F2  S2 .p  S2
S1
Hoạt động 4 (…phút): VẬN DỤNG, CỦNG CỐHoạt động của giáo
Hoạt độngcủa học sinh Nội dung
viên- Thảo luận nhóm trả - Yêu cầu: Nêu câu
lời các câu hỏi 1,2 hỏi. Nhận xét câu trả

tập lời của nhóm.
(SGK) ; bài

1(SGK) .
Yêu cầu học sinh
-

tập 3 trình bày đáp án.
- Làm bài

(SGK).
- Đánh giá nhận xét

- Ghi nhận kiến thức: kết quả giờ dạy.

công thức tính áp suất

thủy tĩnh, định luật

Pascal, ứng dụng thực

tiện. Các đơn vị đo áp

suất.
Hoạt động 5 (…phút): HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHoạt động của học Hoạt động của giáo
Nội dung
sinh viên- Ghi câu hỏi và bài - Nêu câu hỏi và bài
tập về nhà. tập về nhà.


- Những sự chuẩn bị - Yêu cầu: HS chuẩn

của bài sau bị bài sau.
---------- o0o ----------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản