APEC-DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ: 069189

SƠ LƯỢC VỀ APEC: • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN • TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG • CƠ CẤU TỔ CHỨC • QUÁ TRÌNH GIA NHẬP APEC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM • VIỆT NAM – APEC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: APEC-DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

APEC-DIỄN ĐÀN HỢP TÁC
KINH TẾ CHÂU Á-THÁI BÌNH
DƯƠNG
SƠ LƯỢC VỀ APEC
• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

• TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

• CƠ CẤU TỔ CHỨC

• QUÁ TRÌNH GIA NHẬP APEC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA VIỆT NAM

• VIỆT NAM – APEC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP
Bối cảnh và sự ra đời của APEC
1


LỊCH Quá trình hình thành
SỬ 2
HÌNH
THÀNH

Sự gia nhập của các nền
3
kinh tế thành viên

. Đặc điểm của các nền kinh tế
4 thành viên khi gia nhập
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
• chủ nghĩa toàn cầu gặp phải khó khăn
• chủ nghĩa khu vực hình thành và phát triển mạnh
• khủng hoảng kinh tế trong những năm 1980
• APEC ra đời là kết quả hội tụ của các yếu tố
trên nhằm khắc phục những khó khăn của chủ
nghĩa toàn cầu, đồng thời nhằm liên kết các nền
kinh tế phát triển trong khu vực
Quá trình hình thành
• Ngay từ những năm 1960, ý tưởng về liên kết kinh tế khu vực đã
được một số học giả người Nhật Bản đưa ra.

• Năm 1965, hai học giả người Nhật Bản Kojima và Kurimoto đã đề
nghị thành lập một "Khu vực mậu dịch tự do Thái Bình Dương"

• Vào cuối những năm 1980, một số quan chức chính phủ Nhật Bản,
đặc biệt Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp (MITI) lúc đó là
Hajime Tamura, đã gợi ý thành lập một diễn đàn hợp tác có tính
chất kỹ thuật về các vấn đề kinh tế khu vực.

• Tháng 11 năm 1989, các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế của các
nước nói trên đã họp tại Can-bê-ra, Ôt-xtrây-lia quyết định chính
thức thành lập APEC. Đến nay APEC đã có 21 nước thành viên,
bao gồm cả hai khu vực kinh tế mạnh và năng động nhất thế giới
Sự gia nhập của các nền
kinh tế thành viên
Việt - Mỹ kí kết hiệp định
Việt Nam gia nhập WTO
thương mại
STT Thời gian Tên nước Nơi tổ chức
1 1989: 6.11- 7.11 Australia Canberra
2 1990:29.7 - 31.7 Singapore Singapore
3 1991: 12.11 - 14.12 South Korea Seoul
4 1992: 10.9 - 11.9 Thailand Bangkok
5 1993: 19.11 - 20.11 United States Seattle
6 1994: 15.11 Indonesia Bogor
7 1995: 19.11 Japan Osaka
8 1996: 25.11 Philippines Manila / Subic
9 1997: 24.11 - 25.11 Canada Vancouver
10 1998: 17.11 - 18.11 Malaysia Kuala Lumpur
11 1999: 12.9 - 13.9 New Zealand Auckland
12 2000: 15.11 - 16.11 Brunei Darussalam Brunei
13 2001: 20.10 - 21.10 People's Republic of China Shanghai
14 2002: 26.10 - 27.10 Mexico Los Cabos
15 2003: 20.10 - 21.10 Thailand Bangkok
16 2004: 20.11 - 21.11 Chile Santiago de Chile
17 2005: 18.11 - 19.11 South Korea Busan
18 2006: Tháng 11 Vietnam Hanoi
19 2007: Tháng 11 Australia Sydney
Đặc điểm của các nền kinh tế
thành viên khi gia nhập
• 1. Australia
- Tốc độ tăng GDP nhỉnh hơn một chút so với Mỹ, Đức, Pháp. Xếp hạng 3 trên thế giới về
tốc độ phát triển con người năm 2007, tài khoản hiện tại âm hơn 7% GDP. Phát triển ở
mức trung bình 3.6% mỗi năm cho hơn 15 năm. Trong thập kỷ vừa qua, lạm phát thông
thường là 2-3 %, lãi suất cơ bản là 5-6%.
• 2. Trung Quốc
- Khi “cơn bão” tài chính tiền tệ năm 1997 tác động nặng nề đối với nền kinh tế của
nhiều quốc gia Đông Á, Trung Quốc đã chấp nhận để mức thu ngân sách giảm xuống
còn 14% GDP; cam kết không phá giá đồng NDT, nhờ đó vẫn đảm bảo nhịp tăng trưởng
GDP hàng năm trên 8%. Kết quả, Trung Quốc đã thành công trong việc tránh được cuộc
khủng hoảng này.
• 3. Philippines
- Philippines là một nền kinh tế kết hợp giữa nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và dịch vụ.
Từng là quốc gia giàu có thứ hai ở jChâu Á ( sau Nhật Bản), Philippines dần trở thành
một trong những nước nghèo nhất trong vùng từ khi giành lại độc lập năm 1946. Quá
trình phục hồi kinh tế của nước này đã diễn ra khá mạnh mẽ, nhưng so với các nước
Đông Á khác, tốc độ này vẫn còn hạn chế.
• 4. Russia (LB Nga)
- LB Nga có tiềm năng kinh tế rất lớn. Chiếm 3% dân số thế giới, Nga có nguồn năng
lượng lớn nhất thế giới, chiếm 13% tổng trữ lượng dầu mỏ và 34% trữ lượng khí đốt của
thế giới đã được phát hiện. Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí đốt và đứng thứ 2
thế giới về xuất khẩu dầu mỏ.
TÔN CHỈ
HOẠT ĐỘNG
Mục tiêu Nguyên tắc
hoạt động hoạt động
cuả APEC của APEC
Thứ nhất, thúc đẩy sự tự do hóa
thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên

MỤC TIÊU
HOẠT ĐỘNG
Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi
cho thương mại và đầu tư phát triểnThứ ba, đẩy mạnh hợp tác kinh tế
và kỹ thuật trên 15 lĩnh vực
NGUYÊN TẮC HỌAT ĐỘNG

Đảm bảo sự công khai
rõ ràng mọi luật lệ, chính sách
Hợp tác hiện hành tại các nước thành viên


Lấy mức độ bảo hộ hiện tại
Toàn diện
làm mốc chỉ giảm chứ không
tăng thêm các biện pháp bảo hộ
Phối hợp với WTO
Tiến trình tự do hoá, thuận lợi hoá
thương mại vàđầu tư của APEC được
Đảm bảo môi trường các thành viên đồng loạt triển khai
tương xứng thực hiện liên tục, với những thời gian
biểu khác nhau
Thực hiện chủ nghĩa khu
vực mở, không phân biệt đối xử Linh hoạt
Cơ cấu
tổ chức
C ấp . C ấp Ban H ội
chính làm thư ký nghị
sách việc APEC thường
niên
Cấp chính sách
a. Hội nghị không chính thức các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC (AELM)
Hội nghị các nhà Lãnh đạo cao nhất của các thành viên APEC
được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 1993
kể từ năm 1993, các thành viên APEC đã nhất trí tổ chức Hội nghị
các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC mỗi năm một lần vào dịp cuối năm

b. Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC
Hội nghị Bộ trưởng APEC họp lần đầu tiên tại Can-bê-ra, Ôt-xtrây-lia
tháng 11 năm 1989
Hội nghị Bộ trưởng APEC quyết định phương hướng hoạt động của
APEC và ấn định thời gian thực hiện chương trình hành động cho
năm sau
Cấp làm việc

• a. Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM)
• b. Uỷ ban Thương mại và Đầu tư
• c. Uỷ ban SOM về Hợp tác Kinh tế-Kỹ thuật
• d. Uỷ ban Kinh tế
• e. Uỷ ban Ngân sách và Quản lý
• f. Các Nhóm công tác
• g. Các Nhóm đặc trách của SOM
Ban thư ký APEC


• Ban Thư ký đứng đầu là một Giám đốc
Điều hành
• Ban Thư ký làm việc dưới sự chỉ đạo của
Hội nghị Quan chức cao cấp
Hội nghị
thường
niên
• Hội nghị Bộ trưởng ngoại
giao không chính thức
• Các cuộc họp cấp bộ trưởng
• Hội nghị APEC (gồm 18 kì hội
nghị)
QUÁ TRÌNH GIA NHẬP APEC VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

• Quá trình tham gia và hoạt động của
Việt Nam với APEC

• Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2006

• Ý nghĩa Việt Nam đăng cai tổ chức
năm APEC 2006
Quá trình tham gia và hoạt động của Việt Nam
với APEC


• Kế hoạch hành động riêng (IAP)
• Kế hoạch hành động tập thể CAP
• Tranh thủ các chương trình hợp tác
kỹ thuật
• Tham gia vào các lĩnh vực khác
• Đánh giá về những lợi ích mà Việt
Nam có được trong quá trình tham gia
APEC
Việt Nam đăng cai tổ chức APEC
2006

• Hội nghị các nhà lãnh đạoEC . Địa : Hà
Nội, thời gian: 18-19/11.
• Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao-
thương mại APEC. Địa diểm: Hà Nội,
15-16/11
• Hội nghị hội đồng tư vấn doanh nhân
APEC (14-16/11)
Ý nghĩa Việt Nam đăng cai tổ chức năm
APEC 2006
• sự kiện đánh dấu bước trưởng thành phát triển
nhanh chóng của Việt Nam sau 20 năm thực hiện
Đổi mới và hội nhập với khu vực và quốc tế
• sự kiện Hội nghị cấp cao AELM 2006, cùng với hàng
loạt sự kiện lớn liên tiếp diễn ra trong năm 2006
• góp phần làm nổi bật vị thế của Việt Nam trên bản
đồ chính trị khu vực va thế giới cũng như quảng bá
hình hảnh Việt Nam ra thế giới.
• thu hút và sử dụng đầu tư có hiệu quả nguồn vốn
nước ngoài, khả năng, phương hướng và biện pháp
tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy hơn nữa luồng chu
chuyển đầu tư trong các nền kinh tế APEC
VIỆT NAM – APEC
CƠH ỘI VÀ TH ÁCH TH ỨC
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
DOANH NGH IÊP ̣
Cơ hội
• Tự do hoá thương mại và đầu tư trong
APEC tập trung vào việc tăng cường tiếp
cận và mở cửa thị trường
• Thương trình Thẻ đi lại của doanh nhân là
một bước tiến lớn trong việc tạo thuận lợi
cho việc đi lại của các doanh nhân khu
vực
• APEC đã xây dựng trang web riêng tại
http://www.APEC.org
Thách thức
• Thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp
- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam
nhìn chung còn yếu
- Đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam chưa có
nhận thức sâu về các chương trình hợp tác APEC
- Quan hệ của bản thân các doanh nghiệp Việt Nam
với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực cũng
còn nhiều hạn chế.
- Sự yếu kém trong liên kết giữa các doanh nghiệp
trong nước
Những thành tựu Việt Nam đạt được
sau hơn 10 năm gia nhập APEC

Việt Nam khẳng định vị thế của mình
qua 10 năm gia nhập APEC (1998 –
2008)
 Thành tựu trong kinh tế
Thành tựu trong lĩnh vực dịch vụ
Vị thế của Việt Nam trong tổ chức
APEC
Với đường lối hòa bình, hữu nghị và hợp tác,
Việt Nam đã tích cực kí kết, tham gia các điều
ước quốc tế ở phạm vi toàn cầu và khu vực,
nhằm mục đích phát triển kinh tế, giữ gìn hòa
bình, an ninh ở khu vực và trên thề giới; giải
quyết các vấn đề toàn cầu như môi trường, dân
số, việc làm, nạn đói nghèo, bệnh tật, chống chủ
nghĩa khủng bố quốc tế…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản