AS 9100/AS 9120 là gì?

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
17
download

AS 9100/AS 9120 là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AS 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ trong một cố gắng nổ lực liên quan đến cải tiến chất lượng và đảm bảo tính đồng bộ của các nhà cung ứng đối với nghành công nghiệp này. Tiêu chuẩn được phát hành ở Châu Âu là EN 9100,ở Mỹ là AS9100 và Phương Đông là SJAC 9100

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AS 9100/AS 9120 là gì?

  1. AS 9100/AS 9120 là gì? AS 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ trong một cố gắng nổ lực liên quan đến cải tiến chất lượng và đảm bảo tính đồng bộ của các nhà cung ứng đối với nghành công nghiệp này. Tiêu chuẩn được phát hành ở Châu Âu là EN 9100,ở Mỹ là AS9100 và Phương Đông là SJAC 9100 Tiêu chuẩn này được dựa trên nền tản của ISO 9001 được chứng minh và thử nghiệm mà nó bổ sung với yêu cầu cụ thể thêm vào cần thiết để tập trung chế tạo máy bay quân sự /dân dụng và nhu cầu của không gian. Tiêu chuẩn này kết nối tổ chức với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phát triển thành AS 9001 thiếu sự làm giảm các khía cạnh. Tiêu chuẩn này cũng trình bày các cố gắng đáng kể cho ngành công nghiệp vũ trụ để đưa ra một tiêu chuẩn đơn để sử dụng cho chuỗi cung ứng không gian vũ trụ toàn cầu. Nguồn đóng góp bao gồm: Các tiêu chuẩn trước đó như AS 9000 va TS 157 • Các yêu cầu pháp lý cho công nghiệp không gian vũ trụ • Tiêu chuẩn từ chính phủ • Việc đóng góp từ các nhà đầu tư khác nhau trong nước và quốc tế cho nghành công nghiệp này. Tổ chức nào áp dụng AS 9100/AS 9120? AS 9100 được áp dụng cho các tổ chức thiết kế và các sản phẩm của nhà sản xuất • cho ngành công nghiệp hàng không như các bộ phận, các thành phần và lắp ráp AS 9120 được áp dụng cho các nhà phân phối và lưu trữ các bộ phận cho nhà sản • xuất cung cấp cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Tiêu chuẩn này tập trung vào chuỗi giám hộ, nguồn gốc, kiểm soát tồn trữ và sự sẵn có của hồ sơ Lợi ích của chứng nhận là gì? sự công nhận tòan cầu như nhà cung cấp đáng tin- vì việc chứng nhận được công • nhận và chấp nhận thông qua chuỗi ung ứng hàng không vũ trụ như một chuẩn đối sánh công nghiệp thỏa mãn khách hàng - thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách ổn • định Các chi phí vận hành được cắt giảm - thông qua các quá trình cải tiến liên tục và • hiêu quả vận hành tốt Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện - bao gồm nhân viên, các khách • hàng và nhà cung cấp Phù hợp luật pháp- thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh • hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ
  2. quản lý rủi ro được cải thiện -thông qua nhất quán nhiều hơn và nguồn gốc của • sản phẩm và các dịch vụ. khả năng của doanh nghiệp được chứng minh - thông qua việc thẩm tra độc lập • dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận toàn cầu. khả năng tranh thủ cao hơn các doanh nghiệp - đặc biệt những nơi mà các đặc tính • kỹ thuật yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung ứng.
Đồng bộ tài khoản