Assembly part 9

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
8
download

Assembly part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Assemblies là đơn vị cài đặt mới cho nền .NET. Microsoft rút ra được nhiều kinh nghiệm từ kiến trúc trước đây và đã thiết kế lại thành công tránh những lổi cũ trong chương này chúng ta đã được học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Assembly part 9

  1. Tóm tắt Assemblies là đơn vị cài đặt mới cho nền .NET. Microsoft rút ra được nhiều kinh nghiệm từ kiến trúc trước đây và đã thiết kế lại thành công tránh những lổi cũ trong chương này chúng ta đã được học những tính năng của assemblies chúng là chương trình tự mô tả bản thân và các thông tin cần thiết Phiên bản độc lập được ghi một cách chính xác với DLL Hell. Nhờ những tính năng này mà sự hiện hiện và quản lý càng dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta đã thảo luận CLS (cross-language support) và đã tạo một lớp C# được chuyển từ lớp VB.NET nó sử dụng lớp điều khiển C++, và thấy được sự khác nhau lúc sinh ra mã MSIL Chúng ta đã khảo sát việc sử dụng tài nguyên . Chúng ta đã tạo satellite assemblies với sự giúp đỡ của Visual Studio .NET. Bên cạnh đó sử dụng tài nguyên cục bộ, và thực thi các định dạng ngày tháng, số học cho từng ngôn ngữ người dùng. Chúng ta thảo luận sự khác biết giữa private và shared assemblies, shared assemblies được tạo như thế nào. Với private assemblies chúng ta không cần lưu ý đến số phiên bản assemblies được sao chép và chỉ sử dụng một ứng dụng đơn lẻ. Assembly chia sẽ có thêm một số yêu cầu về khoá, xác định phiên bản rõ ràng. Chúng ta xem qua GAC (global assembly cache) nó được sử dụng như một kho lưu trữ thông minh cho shared assemblies. Chúng ta đã xem xét các phiên bản ghi đè để sử dụng một phiên bản assembly khác với cái mà nó được sử dụng trong quá trình phát triển. Chúng ta cũng thảo luận các công việc tìm kiếm với private assemblies làm thế nào, và cuối cùng là sự triển khai của các assembly.  
Đồng bộ tài khoản