ẫu bảng tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
5
download

ẫu bảng tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ẫu bảng tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... (Đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ……………………………………… ) I. Sơ yếu lý lịch: - Họ và tên (khai sinh):………………………………..Nam, Nữ:……… - Bí danh: ...................................................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….Dân tộc:……… - Quê quán:.................................................................................................................................................... - Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................................... - Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: ................................................................................................................... - Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 15 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ:.......................... - Đơn vị công tác: .......................................................................................................................................... - Năm tham gia công tác: ............................................................................................................................... - Năm tham gia hoạt động nghệ thuật:............................................................................................................ - Năm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: .......................................................................................... - Điện thoại gia đình,,cá nhân :....................................................................................................................... II. quá trình công tác: 1. Khai về quá trình công tác từ khi thoát ly cho đến nay (chức vụ, nơi công tác ) và thời gian trực tiếp làm nghệ thuật ( các chức danh nghệ thuật từ năm.....đén năm.....) III. Khen thưởng: 1. Khen thưởng chung (từ Lao động tiên tiến trở lên) 2. Khen thưởng nghệ thuật (có bản sao văn bản các giải thưởng) - Tên các tác phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng. - Chức danh của cá nhân tham gia với tư cách là thành phần chính của các tiết mục, chương trình nghệ thuật hoặc bộ phim được giải thưởng cho tập thể có nhiều chức danh tham gia. IV. kỷ luật: (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội và không vi phạm Quy chế biểu diễn nghệ thuật và các quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự) Yêu cầu: Cần nêu cụ thể, có số liệu, tất cả không quá 3 trang đánh máy, riêng các giải thưởng và khen thưởng thi đua phải có bản sao văn bản kèm theo. Xác nhận của thủ trưởng đơn vị ......., ngày tháng năm 200...
  2. (Ký tên, đóng dấu) Người khai ( Đối với nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật (Ký, ghi rõ họ tên) chuyên nghiệp) Xác nhận của UBND Phường ( xã) ( ký tên, đóng dấu) ( Đối với nghệ sĩ không thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản