AutoIT part 10

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

AutoIT part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động hóa các công việc - đó cũng là lý do AutoIt có khả năng tương tác với các chương trình khác. Nhận diện một cửa sổ, xác định tọa độ chuột để giả lập việc click,... đó là những ứng dụng của Au3Info.exe. Bạn chỉ việc chạy file này, trỏ đến cửa sổ cần xem thông tin. Mọi điều cần biết - title, class, mouse position, pixel color, control info... sẽ hiện lên. Bạn có thể bấm Ctrl + Alt + F để giữ nguyên trạng thái của cửa sổ thông tin, và copy những thông tin đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AutoIT part 10

  1. 9. Phụ lục 2: Công cụ xem th g hông tin về các cửa sổ - Au3Info ổ o.exe Tự động hóa các cô việc - đ cũng là lý do AutoIt có khả năn tương tác với các g ông đó ý t ng c chương trình khác. Nhận diện một cửa sổ xác định t độ chuộ để giả lập việc click, ổ, tọa ột p ,... đó là nhữ ứng dụ của Au3 ững ụng 3Info.exe. Bạn chỉ việc chạy file này, trỏ đến cửa sổ cần xem th f ổ hông tin. M điều cần biết - title, Mọi n , ouse positio pixel co class, mo on, olor, control info... sẽ h lên. Bạ có thể bấ Ctrl + A + l hiện ạn ấm Alt F để giữ nguyên trạ thái của cửa sổ thô tin, và c ữ ạng a ông copy những thông tin đ vào scrip g đó pt mình đang viết để dùng. d 10. Kết Trên đây là tut dài nhất, mất cô nhất m tớ từng vi Hết vụ này xin phé nghỉ viết tut y n ông mà iết. ép t dài hạn Hãy coi đây là cái nhìn tổng qu về Auto về ngôn ngữ AutoIt, các công cụ đi kèm n uan oIt, n g m, những th cần thiết những điề mà bạn c thể quan tâm... hứ t, ều có Xin hết Identicaal(UDS)
Đồng bộ tài khoản