Autolt part 5

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
10
download

Autolt part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.7. Hàm Hàm trong AutoIt được định nghĩa bằng cách dùng khối Func...EndFunc: Code: Func MyDouble($value) $value = $value * 2 Return $value EndFunc Sử dụng hàm cũng rất đơn giản: Code: $val = 10 For $i = 1 To 10 $doubled = MyDouble($val) MsgBox(0, "", $val & " doubled is " & $doubled) $val = $doubled Next Identical(UDS)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part 5

  1. 3.7. Hàm Hàm trong AutoIt được định nghĩa bằng cách dùng khối Func...EndFunc: Code: Func MyDouble($value) $value = $value * 2 Return $value EndFunc Sử dụng hàm cũng rất đơn giản: Code: $val = 10 For $i = 1 To 10 $doubled = MyDouble($val) MsgBox(0, "", $val & " doubled is " & $doubled) $val = $doubled Next Identical(UDS)
Đồng bộ tài khoản