Autolt part 6

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
8
download

Autolt part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý file, thư mục đến quản lý các process, từ tương tá với registry đến giả lập các phí bấm... Nói chung các hàm này đã liệt kê hướng dẫn hết sức chi tiết về cá sử dụng trong file Help của AutoIt, do đó việc kể tên ra đây l vô nghĩa và ko cần thiết được dùng tự động quá trình cài đặt W để hóa WinZip -

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part 6

  1. 4. Sử dụ các hàm built-in của AutoIt ụng m t Đây có t coi là yế tố tạo nê 80% sức mạnh của A thể ếu ên AutoIt. Aut bao gồm một số lư toIt m ượng lớn các h built-in với tính n hàm n, năng trải rộ từ Quản lý file, thư mục đến q ộng n ư quản lý các process, từ tương tá với registry đến giả lập các phí bấm... ác ím Nói chun các hàm này đã đư liệt kê v hướng dẫ hết sức c tiết về cá sử dụng ng, m ược và ẫn chi ách g trong file Help của AutoIt, do đó việc kể tên ra đây l vô nghĩa và ko cần t là thiết Hãy thử ví dụ với script sau, đ s được dùng đ tự động h quá trìn cài đặt W để hóa nh WinZip - giả lập ả bàn phím và gửi các phím cần thiết tới trì cài đặt: m ình Code: ; Run the winzip in nstaller Run("wi inzip90.exe e") ; Initial S Setup Scree en WinWai itActive("W WinZip® 9.0 SR-1 Setu "&Setu 0 up", up") Send("!s s") ; Install location WinWai itActive("W WinZip Setu "into th following folder") up", he g Send("{E ENTER}") ; Feature overview es w WinWai itActive("W WinZip Setu "WinZi features i up", ip include") Send("!nn") ; License agreemen e nt WinWai itActive("L License Agre eement") Send("!yy") ; Quick start WinWai itActive("W WinZip Setu "Quick Start Guid up", k de") Send("!n n") ; Choose interface e WinWai itActive("WWinZip Setu "switch between th two inter up", h he rfaces") Send("!c c") Send("!n n") ; Installa ation type (c custom/exp press)
  2. WinWai itActive("W WinZip Setu "&Expr setup ( up", ress (recommend ded)") Send("!e e") Send("!n n") ; Select file associa ations WinWai itActive("W WinZip Setu "WinZi needs to associate it up", ip tself with yo archive our es") Send("!nn") ; Completed installa ation screen n WinWai itActive("W WinZip Setu "Thank you for ins up", k stalling this evaluation version") s n Send("{E ENTER}") ; Wait fo winzip to load then close it or o WinWai itActive("W WinZip (Evaaluation Ve ersion)") WinClos se("WinZip (Evaluatio Version) p on )") Hoặc, và ba lệnh dùng để tươn tác với r ài d ng registry: Code: ; Write a single REG_SZ value RegWrit te("HKEY_ _LOCAL_MMACHINE\ \SOFTWAR RE\Test", " "TestKey", "REG_SZ" ", "Hello th is a test" his ") ; Write t REG_M the MULTI_SZ value of "li ine1" and "l line2" RegWrit te("HKEY_ _LOCAL_MMACHINE\ \SOFTWAR RE\Test", " "TestKey1", "REG_M MULTI_SZ "line1" & @LF & "line2") Z", Một lời khuyên duy nhất: Bạn chỉ cần file Help + Fo y e orum của A AutoIt để làm mọi thứ m 5. Các h hàm do ngư dùng tự định ngh ười ự hĩa Các hàm này, nằm trong các fi au3 đượ phân phối kèm với A m file ợc AutoIt. Điểm phân biệt m t hàm này với các hà built-in l ở tên của hàm - Hàm tự định ng thường có dấu gạ y àm là a m ghĩa g ạch dưới ở tr rước tên, hà built-in thì ko. àm Để sử dụ các hàm tự định ng ụng m ghĩa, bạn cầ include f mã ngu của hàm vào script ần file uồn m t mình đang thực hiệ Ví dụ: ện. Code: #include e >
  3. MsgBox(0,"Today","Today's date is " & Now()) Số lượng hàm tự định nghĩa rất nhiều và có thể được lấy về từ autoitscript.com Identical(UDS)
Đồng bộ tài khoản