Autolt part2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
8
download

Autolt part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Ngôn ngữ AutoIt qua cái nhìn khái quát Làm thế nào để biết cách sử dụng và làm chủ sức mạnh của AutoIt? Câu trả lời hết sức đơn giản: Tham khảo file Help + Forum của AutoIt. Tất cả những j` cần thiết đều đã được trình bày một cách kỹ càng và đầy đủ trong file Help của AutoIt. Ở đây, tớ chỉ dẫn ra những điểm quan trọng nhất về ngôn ngữ AutoIt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part2

  1. 3. Ngôn ngữ AutoIt qua cái nhìn khái quát Làm thế nào để biết cách sử dụng và làm chủ sức mạnh của AutoIt? Câu trả lời hết sức đơn giản: Tham khảo file Help + Forum của AutoIt. Tất cả những j` cần thiết đều đã được trình bày một cách kỹ càng và đầy đủ trong file Help của AutoIt. Ở đây, tớ chỉ dẫn ra những điểm quan trọng nhất về ngôn ngữ AutoIt. 3.1. Cấu trúc file .au3 Một file script viết bằng AutoIt có định dạng .au3 File au3 này bao gồm các dòng lệnh, ví dụ như sau: Code: ; This is my second script (with functions) MsgBox(0, "My second script!", "Hello from the main script!") TestFunc() Func TestFunc() MsgBox(0, "My Second Script!", "Hello from the functions!") EndFunc Như bạn có thể thấy, dòng đầu tiên là một chú thích, được đặt sau dấu ;. Nếu chú thích dài nhiều dòng, bạn có thể đặt trong khối #cs - #ce: Code: #cs Comment goes here Line 1 Line 2 #ce 3.2. Biến trong AutoIt Trong AutoIt, các biến bắt đầu bằng dấu $, giống như ngôn ngữ PHP. Biến có thể được khai báo bằng các từ khóa Dim, Local hay Global: Code: Dim $var1, $myvariable
  2. Hoặc, bạn có thể dùng trực tiếp biến mà ko cần khai báo: Code: $var1 = "create and assign" AutoIt hiển nhiên cũng hỗ trợ mảng nhiều chiều. Bạn chỉ việc sử dụng chúng cùng với chỉ số đặt trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: Code: $Array[1]="A" $Array[1][1]="Upper-Left" Identical(UDS)
Đồng bộ tài khoản