Ba bệnh nguy hiểm ở gà lúc chuyển mùa

Chia sẻ: womanhood911_03

Bệnh tụ huyết trùng Bệnh do cầu trực khuẩn Pasteurrella multocida gây ra cho gà và các loại gia cầm nói chung và có thể còn lây từ gia cầm sang lợn. Bệnh gây bại huyết, xuất huyết và viêm phổi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản