Bài 4: Đối ngẫu của bài toán

Chia sẻ: Phạm Minh Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
113
lượt xem
25
download

Bài 4: Đối ngẫu của bài toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do tồn tại giá trị Δ0 nên chưa có PATƯ Cột có giá trị lơn nhất ưng vơi x1. vậy biến đưa vào là x1 Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất ưng vơi cột là hàng 1, ta thay x1 vào x4 trong bảng sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Đối ngẫu của bài toán

  1. ̀ Bai 4 F(x)= 2x1- 2x2 + 3x3 → min 2x1+2x2-x3 ≤ 1 2x1+2x2-x3 +x4= 1 x1-x2-3x3 ≥ 1 x1-x2-3x3 - x5 =1 xj≥ 0(j=1,2,3) xj≥ 0(j=1,2,3); x4,x5≥ 0 2x1+2x2-x3 +x4 =1 F(X)= 2x1- 2x2 + 3x3 +Mx6 → min x1-x2-3x3 - x5 + x6 =1 →đây là bai toan chuân, trong đo: ̀ ́ ̉ ́ xj≥ 0(j=1,2,3); x4,x5, x6≥ 0 x4,x5 là biên phu; x6 là ân giả ́ ̣ ̉ Hệ số ACB ́ P.an (2)X1 (-2)X2 (3)X3 (0)X4 (0)X5 0 X4 1 [2] 2 -1 1 0 M X6 1 1 -1 -3 0 -1 F(X) 0 -2 2 -3 0 0 M M -1M -3M 0M -M Do tồn tại giá trị ∆>0 nên chưa có PATƯ Cột có giá trị lơn nhất ưng vơi x1. vậy biến đưa vào là x1 Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất ưng vơi cột là hàng 1, ta thay x1 vào x4 trong bảng sau Hệ số ACB ́ P.an (2)X1 (-2)X2 (3)X3 (0)X4 (0)X5 2 X1 ½ 1 1 -1/2 ½ 0 M X6 ½ 0 -2 -5/2 -1/2 -1 F(X) 1 0 4 -4 1 0 1/2M 0M -2M -5/2M -1/2M -M PATƯ cua bai toan mơ rông la(1/2,0,0,0,0,1/2) ̉ ̀ ́ ̣ ̀ Bai toan xuât phat không có PATƯ vì tôn tai biên giả có giá trị khac 0 ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̃ ĐÔI NGÂU CUA BAI TOAN :̉ ̀ ́ F(x)= 2x1- 2x2 + 3x3 → min F(y)= y1+ y2 → max 2x1+2x2-x3 ≤ 1 2y1+y2 ≤ 2 x1-x2-3x3 ≥ 1 2y1-y2 ≤ -2 xj≥ 0(j=1,2,3) -y1- 3y2 ≤3 y1≥ 0; y2≤0 ́ ̣ ́ ̃ Cac căp đôi ngâu: 2x1+2x2-x3 ≤ 1 y1≥ 0 x1-x2-3x3 ≥ 1 y2≤0 x1≥ 0 2y1+y2 ≤ 2 x2≥ 0 -y1-y2 ≤ -2 x3≥ 0 -y1- 3y2 ≤3
Đồng bộ tài khoản