BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA "PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM"

Chia sẻ: ptbnhuy

Các phương pháp dùng để thể hiện các đối tượng dạng điểm (phương pháp kí hiệu, phương pháp biểu đồ định vị). Thể hiện các đối tượng đường (phương pháp kí hiệu dạng đường, phương pháp đường đồng mức, phương pháp đường chuyển động).Địa lý học là môn học về sự biến đổi vị trí không gian về hiện tượng tự nhiên và con người trên Trái Đất.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA "PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM"

BAI BAO CAO KY THUÂT 
̀ ́ ́ ̃ ̣
BAN ĐÔ ĐIA CHINH
̉ ̀ ̣ ́

PHƯƠNG PHAP CHÂM ĐIÊM
́ ́ ̉GVHD:PHAM THẾ HUNG
̣ ̀   
Nhóm thực hiện:
1. Nguyễn Phúc Hậu
2. Nguyễn Văn Ru
3. Nguyễn Văn Mẫn
4. Nguyễn Hoàng Sang
5. Lê Hoàng Nhương
6. Phạm Thanh Sang
7. Nguyễn Thanh Thoại
 8. Phan Thiên Ban Nh ư Ý
Các phương pháp biểu hiện
bản đồ thuộc ba nhóm chính:
 Các phương pháp dùng để thể hiện các
đối tượng dạng điểm (phương pháp kí
hiệu, phương pháp biểu đồ định vị).
 Thể hiện các đối tượng đường (phương
pháp kí hiệu dạng đường, phương pháp
đường đồng mức, phương pháp đường
chuyển động).

   
 Thể hiện các đối tượng dạng vùng
(phương pháp chấm điểm, phương pháp
nền chất lượng, phương pháp vùng phân
bố, phương pháp bản đồ biểu đồ, phương
pháp đồ giải).


   
Nội dung:
I. Khái niệm
II. Cách biểu hiện
III. Ứng dụng


   
I. Khái niệm
   Phương pháp chấm điểm là phương pháp
biểu diễn sự phân bố của đối tượng, hiện
tượng lẻ tẻ bằng các điểm chấm trên bản
đồ (các điểm dân cư, các cơ sở chăn
nuôi…).
Các điểm chấm là yếu tố cơ bản, mỗi
chấm có một giá trị (số lượng hoặc khối
lượng) nào đó.
   
Ví dụ: để biểu hiện sự phân bố của dân cư,
một chấm có thể tương ứng với 5000
người; hoặc để biểu hiện diện tích gieo
trồng, một điểm có thể tương ứng với 1000
ha…   
Bản đ ồ dân số Việt Nam xây dựng bằng phương pháp chấm điểm
 
(Nguồn Atlas số Việt Nam)
II. Cách biểu diễn
 Mỗi điểm chấm đại diện cho một trị số
nhất định của hiện tượng.
 Chọn trọng lượng điểm chấm phải được
cân nhắc cẩn trọng.
 Nếu trọng lượng điểm quá lớn thì không
thể phản ánh chính xác đối với những nơi
có mật độ hiện tượng thưa thớt.

   
II. Cách biểu diễn
 Nếu trọng lượng điểm quá nhỏ thì số
điểm sẽ tăng lên, các điểm sẽ tự chồng
lấp lên nhau.
 Ta cần căn cứ vào tỉ lệ bản đồ. Trường
hợp trên khu vực thể hiện có nhiều mật
độ hiện tượng, ta có thể sử dụng cùng lúc
2 – 3 kích thước điểm hoặc dùng màu sắc
để phân biệt các trọng lượng điểm khác
nhau.

   
Sử dụng các điểm chấm có trọng số khác nhau (Nguồn
   
[4])
II. Cách biễu diễn
d: đường kính điểm (0,3 – 0,6mm)
N: số điểm
P: diện tích vùng chọn

Ta có: N = P/d 2
   
II. Cách biểu diễn
 Để tránh khỏi sự chồng lấp các
điểm lẫn nhau.
Ta có:
p
 
 
N=
(d + 0,2) 2   
II. Cách biểu diễn
 Ta tiến hành bố trí các điểm theo bố trí
theo hiện trạng thực tế của hiện tượng.
 Sau khi bố trí xong, ta xóa ranh giới đơn vị
diện tích.
   
Sử dụng phương pháp chấm điểm để thành lập bản đồ 
   
phân bố dân cư. (Nguồn [4]) 
III. Ứng dụng
 Phương pháp chấm điểm được ứng dụng
rộng rãi trên các bản đồ chuyên đề về dân
cư nông thôn, các bản đồ nông nghiệp,…
   
 Khác với phương pháp kí hiệu, phương
pháp chấm điểm không biểu diễn cụ thể
một đối tượng mà biểu diễn một khái
niệm chung về sự phân bố của đối tượng
hoặc hiện tượng địa lý.
   
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản