Bài giảng điện tử môn sinh học: loài châu chấu_1

Chia sẻ: donna_vip

Phân bộ Châu chấu là một phân bộ chứa các côn trùng ăn lá, với danh pháp khoa học là Caelifera thuộc bộ Cánh thẳng (Orthoptera). Trong tiếng Việt, thông thường người ta phân biệt các loài bằng hai tên gọi phổ biến nhất là châu chấu và cào cào

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản