Bản tự kiểm cá nhân

Chia sẻ: damdung

Các form mẫu hành chính nhân sự - Form xử lý vi phạm - Bản tự kiểm cá nhân

Nội dung Text: Bản tự kiểm cá nhân

 

  1. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN Tôi tên:………………………………… ………………………………………… Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………… Nhiệm vụ được giao là:…………… ……………………………………………… Nay tôi tự kiểm điểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: Trình bày sự việc xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ………………………………………………………………………………………
  2. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net ……………………………………………………………………………………… Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính Ngày tháng năm - Khiển trách bằng văn bản; Người viết kiểm điểm - Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng; - Sa thải.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản