Bài 1: Các khái niệm cơ bản về tin học

Chia sẻ: vondermot

Trong cuộc sống, hàng ngày chúng ta tiếp nhận, xử lý rất nhiều thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông tin chúng ta tiếp nhận d-ới nhiều hình thức khác nhau và thông qua các ph-ơng tiện chuyền tin khác nhau. Nh- chúng ta đọc báo, xem ti vi để cập nhật các thông tin thời sự hay xem sách để cập nhật kiến thức hoặc ngồi nói chuyện với bạn bè để biết về những ng-ời khác vv... Tất cả các cách tiếp cận những sự kiện ấy chúng ta gọi chung là tiếp nhận...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản