Bài 1, chương 4 giáo án môn Toán lớp 9: Hàm số y=ax2

Chia sẻ: niukeothoigian

Học sinh thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y = ax2 (a 0). Nắm được tính chất và nhận xét về hàm số y = ax2 (a 0). Học sinh biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số. Bài 1, chương 4 giáo án môn Toán lớp 9: Hàm số y=ax2 là một tài liệu bổ ích.

Nội dung Text: Bài 1, chương 4 giáo án môn Toán lớp 9: Hàm số y=ax2

Giáo án môn Toán lớp 9 Đại số

Chuong IV. HÀM SỐ y=ax2 (a  0).
PHUONG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Tuần:24- Tiết:47
§1.HÀM SỐ y=ax2 (a  0).
I. MỤC TIÊU:
HS cần:
- Thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y=ax2 (a  0).
- Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến.
- Nắm vững các tính chất của hàm số y=ax2 (a  0).
II. CHUẨN BỊ:
GV:Bảng phụ , máy chiếu
HS:Ôn lại khái niệm hàm số ,hàm số đồng biến , nghịch biến
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
GV HS Nội dung
1. Oån định lớp:
Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp .
2. Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề:
Giới thiệu sơ lược nội dung chương IV
Đặt vấn đề vào bài như SGV
Nhắc lại sơ lược về hàm số bậc nhất , tính chất của hàm số bậc nhất(chương II)
3.Vào bài:
HĐ1:Ví dụ mở đầu
Cho HS đọc ví dụ mở đầu 1. Ví dụ mở đầu:
SGK/28. 1HS đọc ví dụ SGK. (SGK)
Tóm tắt ví dụ và giới thiệu
công thức s =5t2 .
?Theo công thức này , mỗi duy nhất 1 giá trị.
giá trị của t xác định được
mấy giá trị tương ứng của s?
Đưa bảng giá trị tương ứng Quan sát.
của t và s lên bảng phụ.
Quy tắc đó cho chúng ta một
hàm số và công thức này biểu
thị hàm số có dạng y=ax2
(a  0).
HĐ2:Xây dựng tính chất của hàm số
Giới thiệu hàm số y=2x2 , 2. Tính chất của hàm
Giáo án môn Toán lớp 9 Đại số

y=- 2x2 số y=ax2 (a  0):
Chia nhóm , phát phiếu học Thảo luận , hoàn thành
tập , yêu cầu các nhóm hoàn phiếu học tâp
thành?1,?2 Đại diện các nhóm báo
(1/2 lớp câu a , 1/2 lơp câu b cáo kết quả.
4- 6 HS / nhóm)
Chiếu lời giải của các nhóm Các nhóm theo dõi và
lên màn hình. nhận xét.
Phiếu 1:
x -3 -2 -1 0 1 2 3
2
y = 2x 18 8 2 0 2 8 18
Nhờ bảng giá trị vừa tính được , hãy cho biết:
Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm?
........... ................... ................... ..............
Khi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm?
........... ................... ................... ..............
Phiếu 2:

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y = - 2x2 - 18 -8 -2 0 -2 -8 - 18
Nhờ
bảng giá trị vừa tính được , hãy cho biết:
Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm?
........... ................... ................... ..............
Khi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm?
........... ................... ................... ..............
?Với a>0 , hãy nhận xét tính Tính chất:
chất đồng biến , nghịch biến - Nếu a>0 thì hàm số
2
của hàm số y=ax ( a  0 )? nghịch biến khi x0 với
Yêu cầu HS suy nghĩ trả Đại diện 2nhóm trả lời. mọi x  0 ; y=0 khi
lời?3. x=0.Giá trị nhỏ nhất
Chia nhóm , phát phiếu học của hàm số là y=0.
tập , yêu cầu các nhóm hoàn - Nếu a
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản