Bài 1: Giới Thiệu E-Commerce

Chia sẻ: Nguyen Manh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:74

0
183
lượt xem
69
download

Bài 1: Giới Thiệu E-Commerce

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự trao đổi hàng hóa/dịch vụ của ít nhất 2 phía tham gia u Bao gồm tất cả các hoạt động của các bên tham gia để hoàn thành các giao dịch mua bán u Hệ thống trao đổi hàng hóa, dịch vụ, dựa trên nguyên tắc tiền tệ. Thương mại điện tử sử dụng internet trợ giúp cho công việc kinh doanh, và trên thực tế thương mại điện tử có vai trò quan trọng hơn nhiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Giới Thiệu E-Commerce

 1. Bài 1 1 Giới Thiệu E-Commerce Thương Mại Điện Tử 1
 2. Nội Dung x Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử x Thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng 1 TMĐT trong kinh doanh x Tính toàn cầu hóa của TMĐT x Sự phát triển của TMĐT x Chuỗi giá trị trong TMĐT x Các lưu ý quan trọng khi thực hiện TMĐT 2
 3. Câu hỏi x Cụm từ Commerce ???? 1 x Đặc điểm của thương mại truyền thống 3
 4. Thương Mại Truyền Thống x Sự trao đổi hàng hóa/dịch vụ của ít nhất 2 phía tham gia 1 x Bao gồm tất cả các hoạt động của các bên tham gia để hoàn thành các giao dịch mua bán x Hệ thống trao đổi hàng hóa, dịch vụ, dựa trên nguyên tắc tiền tệ 4
 5. Câu hỏi x Mô tả chuỗi hành vi trong thương mại truyền thống của 1 q Người mua hàng q Người bán hàng 5
 6. Người Mua Hàng 1 6
 7. Người Bán Hàng 1 7
 8. Các hoạt động trong 1 giao dịch mua bán x Là các hoạt động mà 2 bên mua và bán cam kết thực hiện nhằm thực hiện 1 giao dịch mua bán(Business Processes) 1 q Chuyển tiền q Đơn đặt hàng q Gửi hóa đơn q Chuyển hàng đến người mua q ........ 8
 9. Câu hỏi x Theo ý anh chị, thương mại truyền thống có những điểm khác biệt nào với TMĐT ??? 1 x (Gợi ý : Căn cứ trên hành vi ngưòi mua và người bán) 9
 10. So sánh TM truyền thống và TMĐT 1 10
 11. Câu hỏi x Như vậy, theo anh chị : Thế nào TMĐT 1 là gì ? Hình thức hoạt động như thế nào thì có thể được coi là TMĐT ??? 11
 12. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? x Thương mại điện tử tiếng Anh là Electronic Commerce - viết tắt là eCommerce. 1 x Thương mại điện tử : việc sử dụng Internet trợ giúp cho công việc kinh doanh. x Trên thực tế, thương mại điện tử có vai trò quan trọng hơn nhiều. 12
 13. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? x Một số ý kiến : thương mại điện tử là mọi hình thức giao dịch được hỗ trợ bởi các phương tiện điện tử. 1 x Tất cả mọi hoạt động kinh doanh hiện nay đều là thương mại điện tử vì đều sử dụng điện thoại, fax hay email... và tất cả đều là phương tiện điện tử???? 13
 14. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? x Thuật ngữ thương mại điện tử chỉ mới được sử dụng khi có một số người đã thực hiện được việc mua bán qua mạng Internet bằng cách trả tiền bằng 1 một loại tiền đã được mã hoá. x Vậy thương mại điện tử chỉ có thể thực hiện được qua Internet hay hệ thống các máy tính nối mạng?. Đúng như vậy, nhưng không phải giao dịch nào trên Internet cũng được gọi là thương mại điện tử. 14
 15. Định nghĩa TMĐT x Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về “thương mại điện tử” 1 x Nghĩa rộng :Thương mại điện tử là các giao dịch tài chính và thương mại bằng phương tiện điện tử: trao đổi dữ liệu điện tử,chuyển tiền điện tử,các hoạt động gửi rút tiền bằng thẻ tín dụng. (cần nhớ!!!) 15
 16. x Nghĩa hẹp: bao gồm các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua mạng Internet. (cần nhớ !!!) 1 16
 17. Định nghĩa TMĐT x Tổ chức Thương mại Thế giới: Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản 1 phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình cả các sản phẩm được giao nhận cũng như những thông tin số hóa thông qua mạng Internet. 17
 18. Định nghĩa TMĐT x Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của Liên Hợp quốc: Thương mại điện tử được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch 1 thương mại dựa trên truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet. 18
 19. Câu hỏi x E-Commerce ? 1 x E-Business ? x Sự tương đồng và khác biệt ???? 19
 20. m­mobile e­learning 2001 B2E c­commerce e­government 1999 B2B 1995 B2C 1990s Electronic Commerce  1 (EC) Hệ thống  Hệ thống mua  đặt chỗ  bán chứng  Internet (du lịch) khoán Kỹ thuật dùng để chuyển các loại tài liệu điện  Electronic Data Interchange  tử theo 1 lộ trình nhất định. Sau này dùng để  (EDI) chuyển  các  giao  dịch  tài  chính  và  các  loại  giao dịch khác.  1970s Electronic Funds Transfer  Tiền  được  gửi  đi  theo  1 lộ  trình  điện  tử  từ  (EFT) công ty này sang công ty khác. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản