Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. (2 tiết)

Chia sẻ: Paradise7 Paradise7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
14
download

Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. (2 tiết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng. - Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực. - Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. (2 tiết)

  1. Bài 10 (2 tiết): BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng. - Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực. - Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật I Newton và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản và để giải các bài tập trong bài. - Chỉ ra được đặt điểm của cặp “lực và phản lực”. Phân biệt cặp lực này với cặp lực cân bằng. - Vận dụng phối hợp định luật II và III Newton để giải các bài tập ở trong bài. 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Chuẩn bị them một số ví dụ minh hoạ ba định luật. 2.2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức đã học về lực, cân bằng lực và quán tính.
  2. - Ôn lại quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy. Gợi ý sử dụng CNTT Mô phỏng thí nghiệm của Ga-li-lê và sự tương tác giữa hai vật (ví dụ: tương tác của hai hòn bi.) 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Tiết 1 Hoạt động 1 (...phút): Tìm hiểu thí nghiệm của Ga-li-lê Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Nhận xét về quãng đường hòn - Trình bày ý tưởng thí nghiệm bi lăn trên máng nghiêng 2 khi của Ga-li-lê với hai máng thay đổi độ nghiêng của máng nghiêng. này. - Trình bày dự đoán của Ga-li- - Xác định các lực tác dụng lên lê. hòn bi khi máng 2 nằm ngang. Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật I Newton và khái niệm quán tính. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK, tìm hiểu định luật I - Nêu và phân tích định luật I - Vận dụng khái niệm quán Newton tínhđể trả lời C1. - Nêu khái niệm quán tính
  3. Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu Định luật II Newton Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Viết biểu thức định luật II cho - Nêu và phân tích định luật II trường hợp có nhiều lực tác Newton dụng lên vật. - Nêu và phân tích định nghĩa - Trả lời C2, C3. khối lượng dựa trên mức quán - Nhận xét các tính chất của tính. khối lượng. Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. sau. Tiết 2 Hoạt động 1 (...phút): Phân biệt trọng lực và trọng lượng. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Nhớ lại các đặc điểm của trọng - Giới thiệu khái niệm trọng tâm lực và biểu diễn trọng lực tác của vật. dụng lên một vật. - Gợi ý: Phân biệt trọng lực và
  4. - Xác định công thức tính trọng trọng lượng. lực. - Suy ra từ bài toán vật rơi tự - Trả lời C4. do. - Vận dụng công thức rơi tự do. Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật III Newton. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Quan sát các hình 10.1, 10.2, - Nhấn mạnh tính chất hai chiều 10.3 và 10.4, nhận xét về của tương tác giữa các vật. tương tác giữa hai vật. - Nêu và phân tích định luật III - Viết biểu thức của định luật. - Nêu khái niệm lực,tác dụng và - Nêu các đặc điểm của cặp lực phản lực và phản lực - Phân tích ví dụ về cặp lực và - Phân biệt cặp lực và phản lực phản lực ma sát với cặp lực cân bằng. - Trả lời C5 Hoạt động 3 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Làm bài tập: 11, 14 trang 62 - Hướng dẫn áp dụng định luật II và SGK định luật III Newton.
  5. Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản