Bài 10: Trung Quốc Tiết 3: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc

Chia sẻ: naibambi115

Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên. - Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu.

Nội dung Text: Bài 10: Trung Quốc Tiết 3: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc

BÀI 10

TRUNG QUỐC

Tiết 3

THỰC HÀNH - TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI

TRONG NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng
của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương.

2. Kỹ năng

- Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Biểu đồ vẽ theo số liệu SGK (phóng to)

- Tư liệu về thành tựu kinh tế Trung Quốc

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ

Phân tích đặc điểm công nghiệp, nông nghiệp Trung Quốc.

2. Bài mới


Hoạt động của giáo viên – HS Nội dung chính


Hoạt động 1: I. Yêu cầu của bài thực hành

GV gọi HS đọc yêu cầu của bài thực Bài tập 1: Những thay đổi trong nền
hành, GV ghi lên bảng, GV nhấn mạnh kinh tế Trung Quốc.
những kĩ năng cần đạt được trong bài
Dựa vào các bảng số liệu SGK, hãy vẽ
thực hành.
biểu đồ, so sánh và nhận xét về:

1/ Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung
Quốc.

2/ GDP của Trung Quốc và thế giới.

3/ Tổng thu nhập trong nước theo sức
mua tương đương bình quân đầu
người.

Hoạt động 2:
Bài tập 2: Thay đổi trong ngành nông

GV hướng dẫn HS làm bài thực hành nghiệp.
theo yêu cầu.
1. Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi
tỉ lệ diện tích các loại cây trong năm
1978 và năm 2005.

2. Dựa vào bảng số liệu 10.4 vẽ biểu đồ
và nhận xét sản lượng một số nông sản
của Trung Quốc.

II. Hướng dẫn

Bước 1: Vẽ biểu đồ

Bài tập 1:

Bước 1: Vẽ biểu đồ.
1. Vẽ biểu đồ hình cột

Bài tập 1:
2. Vẽ biểu đồ hình cột chồng theo giá

- Xác định dạng biểu đồ cần vẽ qua ba trị %.
bảng số liệu SGK?
3. Vẽ biểu đồ hình cột đơn gộp nhóm
(mỗi năm có ba cột biểu hiện của
Bài tập 2:
Trung Quốc, Việt Nam và thế giới).
1/ Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi
tỷ lệ diện tích các loại cây trồng năm Bài tập 2:
1978 và năm 2005 (chưa có hình).
- Vẽ biểu đồ hình cột.

2/ Xác định dạng biểu đồ sau khi đã lựa
Bước 2:
chọn một trong những loại nông sản?
Nhận xét so sánh.
Bước 2:
Bài tập 1:
Nhận xét so sánh
1/ Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung
GV hướng dẫn HS làm việc theo Quốc.
nhóm. Cử nhóm trưởng.
2/ GDP của Trung Quốc và thế giới

3/ Tổng thu nhập trong nước theo sức
* Nhóm 1: Làm bài tập 1/bảng 10.2. mua tương đương bình quân đầu
người.
* Nhóm 2: Làm bài tập 1/bảng 10.3.
Bài tập 2: Nhận xét sản lượng một số
* Như nhóm 3: Làm bài tập 1/bảng
nông sản của Trung Quốc.
10.3.
III. Tiến hành
* Nhóm 3: Làm bài tập 1/bảng 10.4.
Bài tập 1:
Hoạt động 3:
1. Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung
Quốc.

Đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Nhìn chung là cao, khá ổn định.
của nhóm. Các nhóm khác bổ sung.
GV bổ sung và kết luận . - Từ sau năm 2000 tăng liên tục, đạt
trên 8%.
* HS theo gõi và tự hoàn thiện bài thực
hành của mình. 2. GDP của Trung Quốc và thế giới

- GDP tăng nhanh đạt mức cao

- So với thế giới chiếm 4,03% (2004)

3. Tổng thu nhập trong nước theo sức
mua tương đương bình quân đâù
người.

- Tăng liên tục, ổn định.

- Cao gấp đôi Việt Nam và bằng
khoảng 2/3 của thế giới.

Bài tập 2: Nhận xét sản lượng một số
nông sản của Trung Quốc.

- Tất cả sản lượng các loại nông sản
đều tăng nhanh.

- Trừ mía, các loại đều đứng đâù thế
giới về giá trị sản lượng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản