Bài 11. LUYỆN TẬP

Chia sẻ: abcdef_50

Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này: • Nắm vững: Cấu tạo bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố, tính kim loại, tính phi kim, bán kính nguyên tử, độ âm điện và hóa trị.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản