BÀI 11: TẠO HYPERLINK TRONG POWERPOINT 2003

Chia sẻ: vantien2268

Tham khảo tài liệu 'bài 11: tạo hyperlink trong powerpoint 2003', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI 11: TẠO HYPERLINK TRONG POWERPOINT 2003

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Buôn Ma Thuột

BÀI 11

TẠO HYPERLINK TRONG
POWERPOINT 2003
Saturday, July 17, 2010 BÙI VĂN TiẾN 1
Ñaëng Höõu Hoaøng
TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI SLIDE KHÁC

* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide

* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Saturday, July 17, 2010 2
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to


Click vào để mở
danh sách
Click
Click chọn slide
Saturday, July 17, 2010 3
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
Hộp thoại Hyperlink to Slide

Click
Click chọn
các Slide
cần liên
kết đến
Saturday, July 17, 2010
Click 4
TẠO HYPERLINK VỚI FILE POWERPOINT KHÁC

* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide

* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Saturday, July 17, 2010 5
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to


Click vào để mở
danh sách
Click
Click chọn
Saturday, July 17, 2010 6
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation
Hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation

Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới
thư mục chứa file Powerpoint
Click chọn
Click
Saturday, July 17, 2010 7
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
Hộp thoại Hyperlink to Slide


Click
Click chọn các
Slide cần liên
kết đến
ClickSaturday, July 17, 2010 8
TẠO HYPERLINK VỚI FILE KHÔNG PHẢI FILE POWERPOINT

* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide

* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Saturday, July 17, 2010 9
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to


Click vào để mở
danh sách
Click
Click chọn
Saturday, July 17, 2010 10
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other File
Hộp thoại Hyperlink to Other File

Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới
thư mục chứa file
Click chọn
Click
Saturday, July 17, 2010 11
TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI MỘT TRANG WEB

* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide

* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Saturday, July 17, 2010 12
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to


Click vào để mở
danh sách
Click
Click chọn
Saturday, July 17, 2010 13
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to URL
Hộp thoại Hyperlink to URL

Click
Nhập địa chỉ
trang Web cần
liên kết đến
Click

Saturday, July 17, 2010 14
TẠO HYPERLINK CHO NÚT HÀNH ĐỘNG


Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Buttons
Click tuỳ chọn
các nútSaturday, July 17, 2010 15
Nút với biểu
tượng trở về Nút với biểu
đầu tập tin tượng trợ giúp

Nút với thông Nút với biểu
tin tuỳ ý tượng thông tin

Nút với biểu tượng Nút với biểu tượng
chuyển đến slide kế tiếp chuyển về slide đầu tiên
Nút với biểu tượng trở Nút với biểu tượng chuyển
về slide kế trước về slide cuối cùng


Nút với biểu tượng
quay về
Nút với biểu tượng phim
Nút với biểu tượng tài liệu

Nút với biểu tượng âm
thanh
Saturday, July 17, 2010 16
* Click chuột vào biểu tượng của một kiểu nút hành động phù hợp, con trỏ
chuột đổi dạng thành dấu “+”

* Kéo chuột để vẽ thành một ô chữ nhật trên Slide, Powerpoint sẽ tạo nút
đã chọn và đồng thời xuất hiện hộp thoại Action Settings

* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click để quy định
hành động khi click chuột lên nút

* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Over để quy định
hành động khi di chuyển chuột qua nút
Saturday, July 17, 2010 17
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click
Không thực hiện Click vào mũi tên
hành động gì sẽ xuất hiện danh
sách
Chuyển đến một
slide hoặc đối
tượng khác
Click các tuỳ
chọn
Saturday, July 17, 2010 18
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide Click
Hộp thoại Hyperlink to Slide

Click
Click chọn
các Slide
cần liên
kết đến
Saturday, July 17, 2010
Click 19
HIỆU CHỈNH HYPERLINK

* Chọn đối tượng cần hiệu chỉnh liên kết trong slide

* Click phải chuột, xuất hiện menu
Click
Saturday, July 17, 2010 20
Xuất hiện hộp thoại Edit Hyperlink
Hộp thoại Edit Hyperlink_Existing File or Web Page

Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư
mục chứa file khác cần hiệu chỉnh liên kết
Click vào
để chọn
slide nào
trong file
cần liên
kết


Click chọn
Click để gỡ bỏ
liên kết

Saturday, July 17, 2010 21
Khi click vào Bookmark, xuất hiện hộp thoại Select Place in Document
Hộp thoại Select Place in Document
Click chọn
slide cần liên
kết
Click chọn
Saturday, July 17, 2010 22
Hộp thoại Edit Hyperlink
Click chọn
Địa chỉ liên kết mới


Saturday, July 17, 2010 23
Hộp thoại Edit Hyperlink_Place in this Document

Click chọn để tìm slide cần liên kết trong cùng một file
Click để gỡ bỏ
liên kết
Click chọn
slide (các slide Click
trong cùng một2010
Saturday, July 17, 24
file)
MỞ XEM HYPERLINK

* Chọn đối tượng cần mở liên kết trong slide

* Click phải chuột, xuất hiện menu
Click

Saturday, July 17, 2010 25
Trong vùng làm việc của màn hình powerpoint, xuất hiện slide cần liên kết
GỠ BỎ HYPERLINK

* Chọn đối tượng cần gỡ bỏ liên kết trong slide

* Click phải chuột, xuất hiện menu
Click
Saturday, July 17, 2010 26
LƯU ÝĐể kiểm tra lại các liên kết có thực hiện đúng theo yêu cầu hay không,
sau mỗi lần thao tác cần phải thực hiện một trong các cách sau:

* Nhấn phím F5 để slide show toàn bộ file

* Hoặc nhấn phím Shift+F5 để slide show của slide đang thực hiện.

* Hoặc nhấn biểu tượng bên dưới góc trái cửa sổ để slide show của
slide đang thực hiện.
* Sau đó nhấn ESC để quay trở về màn hình soạn thảo
Saturday, July 17, 2010 27
Hết bài 11.
Chúc thành công!!!

Bài 12: IN VÀ ĐÓNG GÓI
Saturday, July 17, 2010 Website: http://violet.vn/vantien2268 28
Email: buivantienbmt@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản