Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Chia sẻ: heoxinhkute10

Câu 1. Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động và chủ động? Hướng dẫn trả lời Câu 2. Phân biệt vận chuyển chủ động với vận chuyển thụ động? Hướng dẫn trả lời Câu 3. Trình bày các hình thức nhập bào và xuất bào? Hướng dẫn trả lời Câu 4. Các cô bán rau ngoài chợ thường vẩy nước vào rau cho rau tươi lâu, cơ sở khoa học của thao tác này là gì? Hướng dẫn trả lời Câu 5. Tại sao khi xào rau thì rau thường bị quắt lại? Cách xào rau...

Nội dung Text: Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 11: Vận chuyển các chất
qua màng sinh chất
Câu 1. Điều kiện để xảy ra cơ chế vận
chuyển thụ động và chủ động?
Hướng dẫn trả lời
Câu 2. Phân biệt vận chuyển chủ động với
vận chuyển thụ động?
Hướng dẫn trả lời
Câu 3. Trình bày các hình thức nhập bào
và xuất bào?
Hướng dẫn trả lời
Câu 4. Các cô bán rau ngoài chợ thường
vẩy nước vào rau cho rau tươi lâu, cơ sở
khoa học của thao tác này là gì?
Hướng dẫn trả lời
Câu 5. Tại sao khi xào rau thì rau thường
bị quắt lại? Cách xào rau để rau không bị
quắt và vẫn xanh?
Hướng dẫn trả lời


Câu 1. Hướng dẫn trả lời:
– Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển
chủ động: Vận chuyển chủ động là hình
thức tế bào có thể chủ động vận chuyển
các chất qua màng. Hình thức vận chuyển
này cần phải có năng lượng ATP, có các
kênh prôtêin màng vận chuyển đặc hiệu.
– Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển
thụ động: Vận chuyển thụ động là hình
thức vận chuyển các chất qua màng theo
građien nồng độ (từ nơi có nồng độ chất
tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp
– cơ chế khuếch tán). Hình thức vận
chuyển này không cần phải có năng lượng
nhưng cũng cần phải có một số điều kiện:
kích thước của chất vận chuyển nhỏ hơn
đường kính lỗ màng, có sự chênh lệch về
nồng độ, nếu là vận chuyển có chọn lọc
(như vận chuyển các iôn) thì cần có kênh
prôtêin đặc hiệu.


Câu 2. Hướng dẫn trả lời:
This image has been resized. Click this bar to
view the full image. The original image is
sized 681x159.
Câu 3. Hướng dẫn trả lời:
– Đối với các phân tử lớn (các thể rắn
hoặc lỏng) không lọt qua các lỗ màng
được thì tế bào sử dụng hình thức xuất
bào hoặc nhập bào để chuyển tải chúng ra
hoặc vào tế bào.
– Nhập bào là phương thức đưa các chất
vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng
màng sinh chất. Các phần tử rắn (ví dụ vi
khuẩn) hoặc lỏng (ví dụ giọt thức ăn) khi
tiếp xúc với màng thì màng sẽ biến đổi và
tạo nên bóng nhập bào bao lấy vi khuẩn
hay giọt lỏng, các bóng này sẽ được tế
bào tiêu hoá trong lizôxôm. Nhập bào gồm
2 dạng:
+ Thực bào: chất vận chuyển ở dạng rắn.
+ Ẩm bào: chất vận chuyển ở dạng lỏng.
– Xuất bào là phương thức đưa các chất ra
ngoài tế bào bằng cách biến dạng màng
sinh chất. Trong hiện tượng xuất bào, tế
bào bài xuất ra ngoài các chất hoặc phần
tử bằng cách hình thành các bóng xuất
bào (chứa các chất hoặc phần tử đó), các
bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến
đổi và bài xuất các chất hoặc phần tử ra
ngoài. Bằng cách xuất bào, các prôtêin và
các đại phân tử được đưa ra khỏi tế bào.


Câu 4. Hướng dẫn trả lời:
Muốn cho rau tươi ta phải vẩy nước vào
rau vì nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm
cho tế bào trương lên khiến cho rau tươi
không bị héo.


Câu 5. Hướng dẫn trả lời:
Nếu khi xào rau, ta cho mắm muối ngay
từ đầu và đun nhỏ lửa thì do hiện tượng
thẩm thẩu nên nước sẽ rút ra khỏi tế bào
làm rau quắt lại và rau sẽ rất dai. Để
tránh hiện tượng này, ta nên xào rau ít
một, lửa to và không nên cho mắm muối
ngay từ đầu. Khi lửa to, nhiệt độ của mỡ
tăng cao đột ngột làm lớp tế bào bên
ngoài của rau cháy ngăn cản nước thẩm
thấu ra bên ngoài. Do vậy, nước vẫn được
giữ lại trong tế bào làm cho rau không bị
quắt nên vẫn dòn và ngon. Trước khi cho
ra đĩa ta mới cho mắm muối, như vậy
tránh được hiện tượng thẩm thấu nước từ
tế bào ra ngoài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản