Bài 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH

Chia sẻ: lotus_0

Hiểu được qui trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. – Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, xoá tệp, đổi tên tệp, tạo và xoá thư mục. Kĩ năng: – Thực hiện được một số lệnh thông dụng. – Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xoá, di chuyển, đổi tên thư mục và tệp. Thái độ: – Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát. ...

Nội dung Text: Bài 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNHI. MỤC TIÊU:

Kiến thức:

– Hiểu được qui trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và

ra khỏi hệ thống.

– Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, xoá tệp, đổi tên tệp, tạo

và xoá thư mục.

Kĩ năng:

– Thực hiện được một số lệnh thông dụng.

– Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xoá, di

chuyển, đổi tên thư mục và tệp.

Thái độ:

– Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: – Giáo án, tranh ảnh minh hoạ.

– Tổ chức hoạt động nhóm.

Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc bài trước.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

– Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
– Kiểm tra bài cũ: (5’)

Hỏi: Nêu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp. Cho VD

Đáp:

KN: Tệp và tên tệp:

– Tệp là 1 tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo

thành một đơn vị lưu trữ do HĐH quản lý. Mỗi tệp có một

tên để truy cập.

Tên tệp được đặt theo qui định riêng của


từng HĐH.

Các qui ước khi đặt tên tệp:

+ Hệ điều hành Windows:

– Tên tệp không quá 255 kí tự.

– Phần mở rộng có thể không có.

– Không được sử dụng các kí tự: \ / : ? " < > | *

* Chú ý: Trong WINDOWS, tên tệp không phân biệt

chữ hoa và chữ thường.
– Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu cách nạp hệ điều hành

Hoạt động của Học
Nội dung Hoạt động của Giáo viên
sinh

Đặt vấn đề: Chúng ta đã
1. Nạp hệ điều hành

 Để làm việc được với máy tìm hiểu khái niệm HĐH.

tính, HĐH phải được nạp vào Vậy để có thể làm việc với

HĐH chúng ta phải thực
bộ nhớ trong.

hiện như thế nào?
 Muốn nạp HĐH ta cần:

+ Có đĩa khởi động (đĩa chứa

các chương trình phục vụ việc

 Các nhóm thảo luận,
nạp HĐH (thông thường là đĩa

 GV cho các nhóm đọc trình bày ý kiến, các
cứng C).

sách, tự tìm hiểu, rồi giải nhóm khác bổ sung.

+ Thực hiện một trong các cách thích thêm.

+ Thông thường đĩa khởi
sau:
Các ổ
đĩa
C1: Bật nguồn (nếu máy đang động là đĩa cứng C, nhưng

cũng có thể là đĩa mềm A,
ở trạng thái tắt)
Nút Power
0/1
– Nếu máy đang ở trạng thái đĩa CD, ….

Nút Reset
hoạt động, có thể thực hiện một + Các đĩa trên có thể có sẵn,

nếu không chúng ta hoàn
trong các thao tác sau:

C2: Nhấn nút Reset toàn có thể tạo được.

C3: Nhấn đồng thời 3 phím

Ctrl + Alt + Delete Ctrl Alt Del
 Khi bật nguồn các chương

trình có sẵn trong ROM sẽ  GV giải thích thêm về các

kiểm tra bộ nhớ trong và các cách nạp HĐH.

thiết bị đang được kết nối với * Phương pháp nạp HĐH

máy tính. Sau đó nạp chương bằng cách bật nút nguồn

trình khởi động vào bộ nhớ Áp dụng trong 2 trường

trong và kích hoạt nó. Chương hợp:

trình khởi động sẽ tìm các – Lúc bắt đầu làm việc,

môđun cần thiết của HĐH trên khi máy còn chưa bật.

đĩa khởi động và nạp chúng vào – Máy bị treo, hệ thống

bộ nhớ trong. không chấp nhận tín hiệu từ

bàn phím và trên máy

không có nút Reset.

 Chỉ trong trường hợp
thật cần thiết mới nạp HĐH

bằng cách này.

* Phương pháp nạp HĐH

bằng nhấn nút Reset

Áp dụng trong trường hợp

máy bị treo và máy có nút

Reset.

 Việc nạp lại HĐH bằng

1 trong 2 cách trên có thể

gây ra lỗi đĩa từ.

* Phương pháp nạp hệ

thống bằng cách nhấn đồng

thời 3 phím Ctrl + Alt +

Del.

Áp dụng khi đang thực hiện

một chương trình nào đó mà

bị lỗi song bàn phím chưa

bị phong toả.Hoạt động 2: Củng cố các kiến thức đã học
 Nhấn mạnh:

– Các cách nạp HĐH và lưu

ý không nên thực hành

nhiều lần trên máy.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

– Đọc tiếp bài “Giao tiếp với hệ điều hành”

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản