Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Năng lượng tồn tại ở 2 dạng: Nhiệt và ATP. Nhiệt: Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây. ATP: Cung cấp ATP cho các hoạt động sống, sữa chữa những hư hại của tế bào. Các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 12: Hô hấp ở thực vật

12:
BàiHÔ HẤP

Ở THỰC VẬT
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật
1. Khái niệm hô hấp ở thực vật
2. Phương trình hô hấp tổng quát
3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực
II. ật đường hô hấp ở thực vật
v Con
1. Phân giải kỵ khí
2. Phân giải hiếu khí
III. Hô hấp sáng
IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I/ Khái quát về hô hấp ở thực vật:
1. Khái niệm hô hấp ở thực vật
Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng
lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử
cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng
thời năng lượng được giải phóng và một phần
năng lượng đó được tích lũy trong ATP.
2. Phương trình hô hấp tổng quát:

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng
(nhiệt + ATP)
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Quan sát hình và trả lời các câu hỏi:
Không
Nối vào
khí
bơm hútDung dịch
KOH hấp thụ
CO2


Nước vôi
Nước Hạt nảy mầm
vẩn đục
vôi
BAN ĐẦU

-? Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa
hạt nảy mầm bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT


Ống mao dẫn
Vôi
Vôi xút
Lướ kim loạ
Luóii kim loạii Hạt nảy mầm Giọt nước màu
nuóc màu
LÚC SAU
BAN ĐẦU


-? Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía
trái có phải do hạt nảy mầm hô hấp hút O2 không? Vì
sao?
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Nhiệt kế

Mùn cưa Hạt nảy mầm
Bình
thủy tinh
- ? Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ
không khí bên ngoài bình chứng thực điều gì?
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

• - Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động
sống của cây.
• - Cung cấp ATP cho các hoạt động sống của
cây.
• - Tạo các sản phẩm trung gian dùng để tổng
hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

II. Con đường hô hấp ở thực vật
1. Phân giải kỵ khí
- Điều kiện: thiếu O2
- Diễn biến: 2 giai đoạn
- Nơi diễn ra: tế bào chất
+ Đường Phân:
axit pyruvic + 2 ATP+ H2O
Glucôzơ
+ Lên men:
rượu etilic + CO2
Axit pyruvic
Axit lactic
BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

II. Con đường hô hấp ở thực vật
2. Phân giải hiếu khí
- Điều kiện: Có O2
- Diễn biến: 2 giai đoạn
+ Đường Phân: (giống phân giải kỵ khí)
+Chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron

H2O+ CO2 + 36 ATP
Axit pyruvic

? So sánh hiệu quả năng lượng của hô hấp kỵ
khí và hô hấp hiếu khí?
BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Cấu trúc của ty thể
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT


III. Hô hấp sáng
• - Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2
ở ngoài sáng
• - Diễn ra tại lục lạp thực vật C3
• - Tác hại: gây lãng phí sản phẩm quang hợp
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
- Quan hệ chặt chẽ: sản phẩm của quang hợp
là nguyên liệu cho hô hấp và ngược lại.
2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
-Các yếu tố môi trường ảnh hưởng như thế nào đến
quá trình hô hấp ở thực vật? Từ đó hãy rút ra các biện
pháp bảo vệ nông phẩm.
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Củng cố
So sánh hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí
Điểm so sánh Phân giải kị khí Phân giải hiếu
khí
Giống

Khác Điều
kiện
Nơi
xảy ra
Sản
phẩm
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Củng cố
So sánh hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí
Điểm so sánh Phân giải kị khí Phân giải hiếu
khí
Giống - Có giai đoạn đường phân, giải phóng
ATP, nhiệt lượng.
Khác Điều - Không có ôxi - Có ôxi
kiện
- Tế bào chất - Tế bào chất,
Nơi
xảy ra ti thể
Sản - Rượu êtilic và CO2 - CO2, H2O,
phẩm hoặc axit lactic. ATP
BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT


Về nhà:

• - Trả lời các câu hỏi cuối bài
• - Nghiên cứu nội dung bài thực hành 7
• - Ngâm hạt ngô hoặc hạt đậu trước tiết học 2-
3 ngày, chia 2 phần thực hiện theo hướng dẫn
ở mục II.2 trang 33.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản