Bài 13:bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: paradise4

Bài 13:bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu giáo viên hướng dẫn: thầy Trần Doãn Vinh Sinh viên thực tập: Bùi Thu Linh Lớp k56A_khoa CNTT Chính sách và ý thức Việc bảo mật có thể thực hiện bằng cả phần cứng lẫn phần mềm. Tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc vào các chủ trương, chính sáchcủa chủ sở hữu thông tin và ý thức người dùng 1.Chính sách và ý thức - phụ thuộc vaò sự quan tâm của chính phủ - người phân tích, người thiết kế và người quản trị cơ sở dữ liệu -người dùng cần có...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản