Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Chia sẻ: ntgioi1204

Kim loại là chất dẫn điện hay chất cách điện? Bản chất của dòng điện trong kim loại?Hạt tải điện chủ yếu trong kim loại là loại hạt nào? Kim loại là chất dẫn điện tốt Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do .Hạt tải điện trong kim loại là những hạt electron tự do

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 13: Dòng điện trong kim loại

GVTH: VÕ VĂN KỲ
Bài cũ:

BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI?
CHƯƠNG II-DÒNG ĐIỆN
TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Tiết 37


BÀI 13-DÒNG ĐIỆN TRONG KIM
LOẠI
I.BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

1.Thuyết Electron về tính dẫn điện của kim
loại
• Trong kim loại ,các nguyên tử bị mất electron hóa
trị trở thành các ion dương ,các ion dương sắp
xếp một cách tuần hoàn trật tự tạo nên mạng
tinh thể kim loại .
• Các electron hóa trị tách khỏi nguyên tử chuyển
động hỗn loạn trong mạng tinh thể ,gọi là các
electron tự do
• Sự mất trật tự của mạng tinh thể đã cản
trởchuyển động của các electron .
• Electron chuyển động ngược chiều điện trường
dưới tác dụng của lực điện trường.
2.Tính chất dẫn điện của kim loại

• Kim loại là chất -Kim loại là chất dẫn
dẫn điện hay chất điện tốt
cách điện?
Dòng điện trong kim
• Bản chất của dòng
loại là dòng chuyển dời
điện trong kim
có hướng của các
loại?Hạt tải điện
electron tự do .Hạt tải
chủ yếu trong kim
điện trong kim loại là
loại là loại hạt
những hạt electron tự
nào?
do
3.Dòng điện trongkim loại có tuân
theo định luật Ôm không?
• Tiến hành thí nghiệm với hai trường hợp :
• Điện trở R nhúng xuống nước
• Điện trở R khôngnhúng xuống nước
• Kết Qủa:

U U
0 0
I I
Trường hợp nào thì dòng điện tuân
theo địnhluật Ôm?Giải thích tại sao?
• Trường hợp khi nhúng điện trở xuống nước trong
quá trình tiến hành thí nghiệm thì dòng điện qua
điện trở tuân theo định luật Ôm
• Điện trở R phụ thuộc nhiệt độ .Nhiệt độ càng
tăng thì điện trở càng tăng .Khi nhúng R vào
nước thì điện trở R truyền nhiệt lượng cho nước
nên nhiệt độ của R tăng không đáng kể ,vì vậy
dòng điện qua R sẽ tuân theo định luật Ôm nếu
ta nhúng R vào nước trong quá trình làm thí
nghiệm.
Có kết luận gì về sự phụ thuộc của R vào
nhiệt độ ?
• Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật
Ôm khi nhiệt độ của kim loại được giữ không
đổi
• Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra
tác dụng nhiệt
• Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ :
ρ = ρo [1+α (t −t0 )]
α
ρ 0 là điện trở suất ở t0(0C),và
Trong đó
là hệ số nhiệt của điện trở ,có đơn vị là K-1
4.Hiện tượng siêu dẫn
Khi nhiệt độ giảm xuống dưới nhiệt độ T nào đó
ρ (10−8 Ωm)
12
10
8
6
4
2
0 400 800 1200
T(K)
5.Hiện tượng nhiệt điện
Hiện tượng gì xẩy ra khi nhúng đèn cồn tăng độ chênh
lệch nhiệt độ của hai mối hàn A và B bằng cách đốt nóng
một mối hàn
Vôn kế
V

ζ
Dây đồng
Dây contantan T1
T2

Nước Ngọn
đá nến
Khi đốt nóng đền cồn vào mối hàn A ,kim điện kế quay
,chứng tỏ có dòng điện chạy trong mạch
Dòng điện ở trên gọi là nhiệt điện và suất điện động tạo
nên dòng nhiệt điện trong mạch gọi là suất điện động
nhiệt điện .Dụng cụ có cấu tạo như trên gọi là cặp nhiệt
điện
Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trongmột
mạch điện kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối
hàn ở hai nhiệt độ khác nhau là hiện tượng nhiệt điệnξ = α t (T1 − T2 )
Thí nghiệm chứng tỏ rằng:
Trong đó (T -T ) là hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và
αt
Củng cố -vận dụng

• Bản chất dòng điện trong kim loại ?
• Vì sao nhiệt độ tăng thì điện trở của kim
loại tăng ?
• Trả lời câu 5,6 SGK
• Đáp án :
• Câu5.Chọn B
• Câu6.Chọn D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản