BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Chia sẻ: hoahuongduongnd90

Mỗi cặp e liên kết biểu thị bằng một gạch(-), đó là liên kết đơn     .Sự hình thành phân tử hidro( H2) 1 1 s H(Z=1): 1s 1 H   H2   H .Sự hình thành phân tử hidro( H2) H + H H(Z=1): 1s 1 Mỗi cặp e liên kết biểu thị bằng một

Nội dung Text: BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

BÀI 13:
LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ


   
Sự hình thành phân tử hidro( H2)
1
1s
1
1 s
H(Z=1):
H2 H
H
   
Sự hình thành phân tử
hidro( H2)

H+H HH
H(Z=1): 1s 1
Công thức electron


H-H
Mỗi cặp e liên kết biểu thị
bằng một gạch(-),
đó là liên kết đơn Công thức cấu tạo

   
Sự hình thành phân tử nito (N2)
hình
N (Z = 7): 1s22s22p3
N NN
N+N N
Công thức electron:

NN
NN
Công thức cấu tạo:
Sự hình thành phân tử hidro clorua (HCl)
hình

H (Z = 1) 1s1
:
(Z
1s22s22p63s23p5
Cl (Z = 17):
Cl
Cl H Cl
Cl
HH+
Công thức electron:
H Cl
Công thức cấu tạo:
H Cl
Sự hình thành phân tử cacbon dioxit (CO2)
hình (CO
1s22s22p2
C (Z = 6):
1s22s22p4
O (Z = 8):
(Z


O+C O OCO
+
O C O
OCO
Công thức electron:OCO
Công thức cấu tạo:
Thang độ âm điện của Paulinh

Hiệu độ âm điện Loại liên kết
Từ 0.0 đến < 0.4 Loại liên kết cộng
hóa trị không cực
Từ 0.4 đến < 1.7 Liên kết cộng hóa trị
có cực
Liên kết ion
>= 1.7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản