BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Chia sẻ: Mai Tham | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
210
lượt xem
44
download

BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi cặp e liên kết biểu thị bằng một gạch(-), đó là liên kết đơn     .Sự hình thành phân tử hidro( H2) 1 1 s H(Z=1): 1s 1 H   H2   H .Sự hình thành phân tử hidro( H2) H + H H(Z=1): 1s 1 Mỗi cặp e liên kết biểu thị bằng một

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

  1. BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ    
  2. Sự hình thành phân tử hidro( H2) 1 1s 1 1 s H(Z=1): H2 H H    
  3. Sự hình thành phân tử hidro( H2) H+H HH H(Z=1): 1s 1 Công thức electron H-H Mỗi cặp e liên kết biểu thị bằng một gạch(-), đó là liên kết đơn Công thức cấu tạo    
  4. Sự hình thành phân tử nito (N2) hình N (Z = 7): 1s22s22p3 N NN N+N N Công thức electron: NN NN Công thức cấu tạo:
  5. Sự hình thành phân tử hidro clorua (HCl) hình H (Z = 1) 1s1 : (Z 1s22s22p63s23p5 Cl (Z = 17): Cl Cl H Cl Cl HH+ Công thức electron: H Cl Công thức cấu tạo: H Cl
  6. Sự hình thành phân tử cacbon dioxit (CO2) hình (CO 1s22s22p2 C (Z = 6): 1s22s22p4 O (Z = 8): (Z O+C O OCO + O C O OCO Công thức electron: OCO Công thức cấu tạo:
  7. Thang độ âm điện của Paulinh Hiệu độ âm điện Loại liên kết Từ 0.0 đến < 0.4 Loại liên kết cộng hóa trị không cực Từ 0.4 đến < 1.7 Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết ion >= 1.7
Đồng bộ tài khoản