Bài 13 PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Chia sẻ: abcdef_51

Học sinh cần hiểu được khái niệm hợp lực. - Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy. - Biết cách phân tích môt lực ra hai lực thành phần có phương xác định. II. CHUẨN BỊ - Bảng sắt, các lực kế và dây chung.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 13 PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Bài 13


PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
I. MỤC TIÊU

- Học sinh cần hiểu được khái niệm hợp lực.

- Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy.

- Biết cách phân tích môt lực ra hai lực thành phần có phương xác định.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng sắt, các lực kế và dây chung.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1) Kiểm tra bài cũ :

Câu 1 : Phát biểu định luật I Newton ?

Câu 2 : Chọn câu đúng : Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực
tác dụng vài nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì :

A. vật lập tức dừng lại.

B. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

C. Vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động
thẳng đều.
 D. Vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.
2) Giới thiệu bài mới :Phần làm việc của giáo viên Phần ghi chép của học sinhI. NHẮC LẠI VỀ LỰC I. NHẮC LẠI VỀ LỰC :

GV : Ở các lớp dưới, người ta đã dùng đại lượng
gì để đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật
khác ?

HS : Người ta đã dùng đại lượng lực để đặc
trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác

GV dùng chân đá vào một quả bóng cáo su

GV : Em hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ?

HS : Quả bóng cao su chuyển động.

GV dùng tay nén quả bóng cao su

GV : Em hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ?

HS : Quả bóng bị biến dạng.
GV : Đây là một cái thùn, nếu tác dụng một lực
có độ lớn xác định vào cái thùn, ta nhận thấy
rằng :

 Lực được mô tả bằng một vectơ :

- Gốc của vectơ là điểm đặt của
lực.

- Phương của vectơ là phương
của lực.

- Chiều của vectơ là chiều của
TH1 : Thùng bị ép mạnh lên giá đở.
lực.
TH2 : Thùng có thể bị kéo lên khỏi giá đở.
- Độ dài của vectơ là số đo độ
TH3 : Thùng di chuyển.
lớn của lực.

TH4 : Thùng có thể bị lật nhào.
GV : Hãy có biết gốc của vectơ này dùng để
biểu diễn yếu tố nào của lực ?

HS : Gốc của vectơ này là điểm đặt của lực.

GV : Hãy có biết phương của vectơ này dùng để
biểu diễn yếu tố nào của lực ?

HS : Phương của vectơ này là phương của lực.

GV : Hãy có biết chiều của vectơ này dùng để
biểu diễn yếu tố nào của lực ?

HS : Chiều của vectơ này là chiều của lực.

GV : Hãy có biết độ dài của vectơ này dùng để
biểu diễn yếu tố nào của lực ?

HS : Độ dài của vectơ này là số đo độ lớn của
lực ( theo một tỉ lệ xích nhất định )

V : Em nào có thể nhắc lại một lần nữa cho
Thầy biết khi tiến hành biểu diễn lực bằng một
vectơ thì vectơ này có đặc điểm gì ?

HS nhắc lại đầy đủ 4 yếu tố trên
Đây là hình ảnh của hai chiếc cano tiến hành
kéo một chiếc sà lan :
GV : Em hãy cho biết sà lan chịu tác dụng của
những lực nào ?

HS : Sà lan chịu tác dụng của những lực, lực
kéo F1 và F2 của hai chiếc cano, trọng lực P, lực
đẩy Archimede FA và lực cản môi trường FC

II. PHÉP TỔNG HỢP LỰC

GV : Nội dung của phép tổng hợp lực được phát
biểu như sau : ( Phần ghi bên )

GV : Giới thiệu : Hợp lực và các lực thành phần.

GV : Bố trí nghiệm như hình vẽ theo hình 2.3
như trong SGK trang 53.

- Bước 1 : Ta buộc đầu A của sợi dây chun vào
điểm cố định, sau đó ta tác dụng hai lực F1 và F2
vào đầu O của sợi dây chun để cho dây chun
căng tới một vị trí AO nhất định bằng cách cho
II. PHÉP TỔNG HỢP LỰC
hai lực kế kéo 2 sợi dây buộc vào đầu O của dây
Phép tổng hợp lực là phép thay thế
chun.
nhiều lực tác dụng đồng thời vào một
- Bước 2 : Dùng phấn ghi lại vị trí AO của dây
vật bằng một lực có tác dụng giống
chun.
hệt như tác dụng của toàn bộ những

- Bước 3 : Nhìn vào lực kế và đọc các số chỉ của lực ấy.
lực kế.
1) Thí nghiệm

- Bước 3 : Nhìn vào lực kế và đọc các chỉ số của
- Bố trí thí nghiệm như hình vẽ :
lực kế.
- Bước 4 : Hãy tiến hành vẽ các vectơ F1 và F2.

- Bước 5 : Tháo bợt một lực kế, rồi cầm lực kế
còn lại, tìm cách kéo cho tới lúc dây chun lấy lại
đúng vị trí AO.

- Bước 6 : Lại đọc số chỉ của lực kế và vẽ vectơ
- Dưới tac dụng của hai lực đồng quy
F theo một tỉ lệ xích đạ chọn lúc trước.
 
F 1 và F 2, sợi dây chun bị căng ra.
- Bước 7 : Tiến hành nối ngọn của vectơ F với
- Ghi lại vị trí AO của dây chun và
ngọn của vectơ F1 và F2.
 
các vectơ F 1 và F 2 .
GV : các em hãy cho biết tứ giác OF1FF2 là hình
 
- Thay F 1 và F 2 bằng một lực duy
gì ?

nhất F làm sợi dây chun trở lại đúng

HS : Tứ giác OF1FF2 là hình bình hành.
vị trí AO tức là lực F gây ra tác dụng
  
giống hệt F 1 và F 2 . Lực F là hợp
GV : Em hãy cho biết hợp lực của hai lực đồng
 
lực của F 1 và F 2 .
quy được biểu diễn bằng đường chéo hình bình
hành .

GV : Em hãy cho biết hai cạnh của hình bình
hành này là những vectơ biểu diễn cái gì ?

HS : Hai cạnh của hình bình hành này là những
 
- Nối ngọn của F với ngọn của F 1 và
vectơ biểu diễn hai lực thành phần.

F 2 , ta nhận thấy OF1FF2 là một hình

bình hành.
GV : Giới thiệu quy tắc đa giác. 2) Quy tắc hợp lực :

Hợp lực của hai lực đồng quy được
biểu diễn bằng đường chéo của hình
bình hành mà hai cạnh là những
vectơ biểu diễn hai lực tành phần.

  
F = F1 + F2


** Quy tắc đa giácBây giờ các em hãy quan sát thật kỹ thí nghiệm
sau đây : Buông vật cho nó chuyển động trên
mặt phẳng nghiêng.
GV : Em hãy cho biết trong thí nghiệm trên
trọng lực P có những tác dụng như thế nào ?

HS : Trong thí nghiệm trên trọng lực P có tác
dụng như sau : Một mặt nó ép vật vào mặt
phẳng nghiêng, mặt khác nó làm vật chuyển
động xuống dưới theo mặt phẳng nghiêng.

III. PHÉP PHÂN TÍCH LỰC

GV : Nội dung của phép phân tích lực được phát
biểu như sau :

GV : Giới thiệu phép phân tích lực tuân theo
quy tắc hình bình hành.

III. PHÉP PHÂN TÍCH LỰC
GV : Hướng dẫn cách phân tích lực F thành hai
lực thành phầnF1 và F2 . Theo hai phương cho Phép phân tích lực là phép thay thế
trước đi qua gốc O của vectơ lực F. một lực bằng hai hay nhiều lực tác
dụng đồng thời và gây hiệu quả
giống hết như lực ấy.

 Phép phân tích lực tuân theo quy
tắc hình bình hành.
3) Cũng cố

1/ Phát biểu quy tắc hợp lực ?

2/ Cuối giờ , nếu còn thời gian, cho HS làm bài tập số 1 để HS thấy được
ảnh hưởng của góc  đối với độ lớn hợp lực.

4) Dặn dò

Trả lời câu hỏi 1 ; 2 ; 3
-

Làm bài tập 2, 3, 4, 5, 6
-

Chẩun bị bài mới : Định luật II Newton.
-

  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản